Fotografski natečaj: Praznično vzdušje na I. gimnaziji v Celju

Si želiš, da šola stopi v veselo decembrsko vzdušje? Bi rad to željo prenesel na svoje sošolce in učitelje? S fotoaparatom, dobro idejo in nekaj sreče se lahko ravno tvoja fotografija znajde na naslovni strani šolske spletne strani!

Najlepšo praznično obarvano fotografijo bomo objavili kot prvo fotografijo na spletni strani. Posebnih pravil ni: poljubna obdelava, možnost kolaža itn. Spoštovati moraš avtorske pravice. Neobičajen je format fotografije na spletni strani, ki je v razmerju 3 : 1, z najmanjšo ločljivostjo 870 x 300 pik. Poslane fotografije so lahko drugih mer, ocenjevali pa jih bomo tudi glede formatne primernosti.

Fotografije (in vprašanja) pošljite na prvagim@gmail.com. Datum zadnje oddaje je 12. 12. 2013. Med prispelimi fotografijami bo komisija izbrala najboljšo.

Dostopnost