Ekskurzija v Velenjsko kotlino – 3. letnik (a, b, c, č, e in g – spl)

V četrtek, 1. 6. 2023, gredo dijaki 3. letnika (a, b, c, č, e in g spl) na ekskurzijo v Velenjsko kotlino. Na Glaziji bodite 10 minut pred odhodom.

AVTOBUS RAZRED ŠTEVILO DIJAKOV SPREMLJEVALKE ODHOD

GLAZIJA

1. 3. a (22) + 3. b (21) + 3. c (20) 63 + 5 Čurković Peperko,  Presečnik, Rems, Marčič, Veronek 7.15

 

2. 3. č (21) + 3. e (16) + 3. c (5) + 3. g (11) 53 + 4 Kolarič, Plevnik Žnidarec, Lavbič,  Simoniti 8.00

PROGRAM:

  • ERICO (EUROFINS): ENERGIJA – EKOLOGIJA (MULTIVIZIJSKA PREDSTAVITEV)
  • OGLED UGREZNINSKIH JEZER (ŠKALSKO, VELENJSKO, DRUŽMIRSKO)
  • ZASNOVA VELENJA, GRAD
  • GALERIJA VELENJE, OGLED RAZSTAVE KLEMNA ZUPANCA Schalar See 1413
  • TRASA 3. RAZVOJNE OSI

 Cilji:

  • Dijaki spoznajo vlogo človeka kot glavnega preoblikovalca prostora in kritično ovrednotijo posledice njegovega delovanja (rudarjenje, ugrezanje površja, pridobivanje energije, industrijska dejavnost, kmetijstvo in poselitev).

Vir slike: Skok v Velenjsko jezero | VisitSaleska, dostop 30. 5. 2023.

Dostopnost