Dijaška izkaznica

Vse dijake obveščamo, da je tudi v letošnjem letu mogoče pridobiti dijaško izkaznico. Cena izkaznice je 4,27 EUR. Znesek boste poravnali s položnico ob koncu meseca. Če izkaznico želite prejeti, to sporočite vašemu predsedniku oddelčne skupnosti. Predsedniki napišite seznam dijakov, na katerem navedite le ime in priimek dijakinje oz. dijaka. Kdor želi prejeti dijaško izkaznico, naj odda tudi fotografijo, ki mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 3,4 x 4,5 cm v barvni tehniki, kot je tudi predpisano za osebno izkaznico. Dijak-inja mora biti fotografiran-a od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice ali rute. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje. Na zadnjo stran fotografije obvezno napišite ime, priimek in razred. Seznam in fotografije predsedniki oddelčnih skupnosti oddajte mentorju ali mentorici dijaške skupnosti do petka, 20.9.2013.

Mentorja DS:

Andreja Lorenčak, prof.

Urban Stopar, prof

Dostopnost