Debaterji ponovno uspešni

Nov debatni izziv: vloga ženske v času konfliktov in humanitarnih kriz. »Obžalujemo prevladujoč diskurz, ki ženske v času konfliktov in humanitarnih kriz prikazuje kot nenasilne in ranljive« se je glasila debatna trditev na 4. debatnem turnirju v tem šolskem letu. Potekal je v soboto, 30. 1. 2016, v Kranju. Udeležili smo se ga Maša Krajnc, Klementina Mur in Urh Zorko, pod stalnim imenom ekipa Kajuh. V prvem krogu smo vnaprej določeno debatno trditev zastopali in uspeli prepričati sodnika. Prav tako v drugem krogu, ko smo trditvi nasprotovali. V tretjem krogu pa smo debatirali na impromptu (na licu mesta napovedani) trditev »Naša življenja bodo boljša kot življenja naših staršev«. Ob koncu nam je pripadlo 3. mesto. Maša Krajnc je osvojila 8. mesto najboljše govorke, Klementina Mur pa 5. mesto.

Položaj žensk se v današnji skoraj enakopravni družbi vedno izkaže za razburljivo temo. Ko smo prevladujoči diskurz obžalovali, smo se osredotočali na ženske, ki so lahko enako nasilne kot moški, in v času humanitarnih kriz prav tako lahko spreminjajo svet. Pri podpiranju diskurza pa smo izpostavljali primere žensk, ki jih v času vojn in drugih kriz doletijo krivice in hudodelstva, razglaševanje njihove šibkosti pa kot edini način, da se njihov položaj izboljša. Pridobljena znanja so nas znova obogatila z novimi pogledi na družbo, v kateri živimo.

Urh Zorko, 2. d

Dostopnost