Biološka delavnica za osnovnošolce

Učenci osmih razredov bližnjih osnovnih šol so obiskali našo šolo in se udeležili biološke delavnice, ki je bila v sredo, 18. novembra. Merili so vzdržljivost mišic na svoji desni in levi roki ter primerjali, s katero roko lahko stiskajo močneje in dlje časa. Sodelujoči dijaki smo jim pokazali osnove uporabe računalniškega programa »LoggerPro«, s katerim so učenci narisali grafe moči stiskanja z roko v odvisnosti od časa. Grafe so si nato poslali na svoj elektronski naslov.
Med delom so jih ves čas zabavali naši šolski polži (ja, v biološkem kabinetu imamo kar nekaj šolskih polžev. Jih še ne poznate?), ki so uživali v kupih solate, večkrat pa so zlezli s svojih pladnjev. Nekateri so se le malo plazili po mizi, eden pa je bil še posebej živahen in je vztrajno lezel na prenosnik, na katerem so učenci risali graf. Očitno zasvojenost z računalniki ni izključno problem človeške vrste …
Osnovnošolci so se zelo zabavali, naučili so se veliko novega o svojem telesu pa tudi o polžih, pridobili nekaj izkušenj z delom v laboratoriju in spoznali, da pri naravoslovnih predmetih na naši gimnaziji eksperimentalni del pouka poteka v zelo prijetnem duhu.

Tadej Počivavšek

Dostopnost