Andrejka Lorenčak imenovana v red vitezov Akademskih palm

Andrejka Lorenčak je bila za svoje izjemno delo na področju francoščine imenovana v red vitezov Akademskih palm.

Profesorica Lorenčak na naši šoli poučuje francoščino in nemščino. Njeno delo na področju francoščine pa poleg inovativnih pristopov pri poučevanju obsega tudi delo na kulturnem in mednarodnem področju.

Spoznavanje s frankofonsko kulturo

Ker je poučevanje jezika vedno povezano tudi s spoznavanjem kulturno-civilizacijskih tem, se je profesorica Lorenčak lotila številnih kulturnih pridreditev in projektov, ki omogočajo, da dijaki od blizu doživijo francosko kulturo. Od leta 2017 tako v sodelovanju s Francoskim inšitutom organizira tekmovanje za Zlati makron – Le Macaron d’or. V vseh letih je bilo nagrajenih kar 6 njenih dijakov in učencev. Vsa leta je I. gimnazija sodelovala pri organizaciji Frankofonskega dneva, ki ga organizira Zavod RS za šolstvo. Na zadnjem Frankofonskem dnevu, ki je bil tekmovalnega značaja, je bila kot najboljša igralka nagrajena Eva Zore, katere mentorica je bila profesorica Lorenčak. Naslov skeča, s katerim so se dijakinje predstavile, je bil Les filles et les garçons (Punce in fantje).

V letih 2013 do 2016 smo v okviru Frankofonskega dne sodelovali v gledališkem projektu, v katerem so dijaki različnih slovenskih šol na sodoben in inovativen način uprizorili moderna gledališka dela: Čakajoč Godota Samuela Becketta (2013), Madame Ka, avtorice Noëlle Renaude (leta 2014), L’Européenne Davida Lescota (2015) in Migranti Sonie Ristic (2016). Uprizoritve so bile plod sodelovanja s koordinatorico mag. Simono Cajhen z Zavoda RS za šolstvo in francoskimi režiserji iz Compagnie Les Temps Blancs.

Po odhodu mag. Simone Cajhen na novo delovno mesto v Belgijo, s katero sta s profesorico Lorenčak vsa leta tesno sodelovali, je profesorica Lorenčak z lektorico Mary Ellen Ramasimanana Virtič organizirala 20. Frankofonski dan, ki ga je v sodelovanju z Wallonie-Bruxelles International še dodatno popestril belgijski pevec Cédric Gervy.

Zadnja leta v sodelovanju z Dijaško skupnostjo I. gimnazije v Celju na šoli pripravljamo Francoski dan. Marca 2018 pa smo pripravili Francoski večer v Celjskem domu. Nov Francoski večer je bil v načrtu tudi v letošnjem šolskem letu, pa ga žal trenutna situacija onemogoča.

Dijaki pod mentorstvom profesorice Lorenčak nastopajo na različnih prireditvah, denimo na Prazniku glasbe na II. gimnaziji Maribor. Nastopili so tudi na strokovnem srečanju Biti in sobivati v jezikih (Laško, april 2018).

Da bi francoščino in našo šolo približali tudi učencem je profesorica Lorenčak s pomočjo francoske lektorice organizirala številne delavnice za osnovnošolce.

Mednarodno sodelovanje in tuji obiski pri nas

Od septembra 2020 naša gimnazija sodeluje v mednarodnem projektu Erasmus + KA229 z naslovom Consommer mieux, consommer différemment, s katerim bomo iskali odgovore na vprašanje, kako trošiti drugače. V projekt so poleg naše šole vključene Osnovna šola Franceta Prešerna iz Maribora in tri francoske šole iz Pikardije: école Victor Schoëlcher, collège Les Frères Le Nain in lycée Pierre Méchain.

V okviru projekta MOPAAM Erasmus + smo od 3. do 9. marca 2019 na I. gimnaziji v Celju gostili šest francoskih profesorjev iz Pikardije.

V okviru sodelovanja s Francoskim inštitutom, s katerim že vsa leta zelo tvorno sodelujemo, so na našo šolo prišli številni tuji gostje, povezani s frankofonskim svetom : atašejka Marie-Laure Canteloube, pesnika Pierre Soletti in Bernard Friot, francoski muzikolog Nicolas Deshoulières. Organizirali smo tudi gledališke in ekološke delavnice. V letošnjem letu pa naši dijaki sodelujejo na natečaju za najboljšo novoletno voščilnico.

Strokovno delo

Profesorica Andrejka Lorenčak je tudi habilitirana ocenjevalka pri mednarodnih izpitih DELF, zunanja ocenjevalka na splošni maturi iz francoščine, mentorica študentom, ki opravljajo študentsko prakso, leta 2019 pa je bila tudi mentorica Marjorie Adde, študentki na Université de Rouen.

Med leti 2016 in 2018 je bila članica projekta Formativno spremljanje pri francoščini, v okviru katerega sta z mag. Simono Cajhen objavili članek Vrstniško sodelovanje spreminja pouk francoščine v reviji Vzgoja in izobraževanje (št. 5-6, 2017).

Izvedla je tudi strokovna predavanja in delavnice v okviru študijskih srečanj in študijskih skupin na različne teme: uporaba MS Teams pri pouku francočine; vrstniško sodelovanje in vključevanje dijaka pri pouku tujega jezika; avtentični učni kontekst – spodbuda za aktivno učenje.

Zakaj rada poučuje francoščino?

“Poučevanje francoščine mi predstavlja izziv, ker se moramo vsako leto zelo truditi, da se dijaki odločijo za učenje francoščine. Delo z dijaki v majhnih skupinah je zelo prijetno. Ovreči hočem mit o tem, da je francoščina zelo težek jezik. Z didaktičnimi igrami je učenje jezika lahko dosti bolj zabavno, dijaki pri pouku veliko govorijo, morajo biti čim bolj aktivni. Najbolj uspešne so ure, pri katerih mi uspe dijake tako pritegniti, da ne opazijo, da je ure že konec. Moram pa pohvaliti naše dijake, ki so zelo motivirani. Seveda pa poučevanje francoščine vključuje veliko dodatnih dejavnosti, priprave na gledališke in pevske nastope, organizacija Francoskega večera, v tem delu zelo uživam, ob tem se tkejo tudi nepozabne vezi z dijaki.”

Dodaja, da ima veliko srečo, da na svoji poti srečuje ljudi, ki so veliko pripomogli k temu, da je njeno delo uspešno: “Prvi pravi stik z jezikom sem imela pri pouku v gimnaziji, kjer sta me poučevala profesorica Carmen Deržek in profesor Slavko Deržek, vesela sem, da je profesorica Carmen Deržek  v meni videla svojo naslednico in lahko nadaljujem njuno delo. Velik vpliv na moje pedagoško delo je imelo sodelovanje v strokovni skupini za formativno spremljanje in tesno sodelovanje z višjo svetovalko za francoščino mag. Simono Cajhen, ki je mi je dala pomembne usmeritve za delo v razredu. Zahvalila bi se rada tudi Francoskemu inštitutu v Sloveniji, ki nam ponuja veliko zanimivih dejavnosti in delavnic, s katerimi popestrimo naš vsakdan. Zelo sem zadovoljna, da lahko sodelujem z naravno govorko Mary Ellen Ramasimanana, ki popestri naše ure in s katero nama ne zmanjka idej. Z veseljem pa z njo tudi klepetam v francoščini in tako ohranjam stik z jezikom. Uspešnega dela pri francoščini pa ne bi bilo brez ravnateljeve podpore, saj dr. Anton Šepetavc srčno podpira vse naše projekte in se trudi, da francoščina na šoli ohranja pomembno vlogo.”

Profesorici Andrejki Lorenčak iskreno čestitamo za visoko priznanje!

Vljudno vabljeni k ogledu nagovora francoske ambasadorke v Sloveniji ob dnevu učiteljev francoščine:

 

Dostopnost