Ana Milovanović uvrščena na svetovno tekmovanje iz sintezne biologije

 
Na Kemijskem inštitutu so v juliju oblikovali srednješolsko raziskovalno skupino, ki bo v prihodnjem letu nastopila na svetovno prepoznanem tekmovanju iz sintezne biologije, iGEM High School Division 2015. Tematika raziskovalne naloge bo zajemala nove metabolne poti za sintezo biogoriv oziroma pridobivanja energije. V to skupino se je uspelo uvrstiti tudi naši dijakinji Ani Milovanović.

Iskreno čestitamo in ji želimo veliko uspeha na tem prestižnem tekmovanju.

Dostopnost