22 zlatih maturantov na spomladanskem maturitetnem roku 2016

Na spomladanskem maturitetnem roku 2016 je na I. gimnaziji v Celju maturo prvič opravljalo 211 dijakov. Uspešnih je bilo kar 99,1 % dijakov, le dva imata po en popravni izpit. Dijaki so v povprečju dosegli 22,3 točk, kar je natanko 2,3 točke nad državnim povprečjem.

Zlati maturanti so (s številom točk):

Urška Andrenšek (31), Zala Četina (30), Sara Črepinšek (30), Nina Fricelj (30), Anja Grubelnik (32), David Horvat (32), Neža Ivec (32), Sandra Knez (32), Martina Kreča (33), Matej Leskovšek (30), Jurij Martinčič (32), Aljaž Pirc (32), Ines Polak (32), Ina Poteko (30), Radovan Prijić (32), Veronika Pučnik (31), Mihael Rajh (32), Maja Ravnikar Zabukovšek (33), Jan Travnšek (33), Nives Vrbek (32), Tina Vrenko (33).

Z zviševanjem lanske maturitetne ocene se je med zlate maturante uvrstila Monika Holešek (30 točk).

Letos je na šoli skupno 22 zlatih maturantov. Naši zlati maturanti predstavljajo 8,6 % vseh zlatih v Sloveniji (260). Štirje dijaki so dosegli 33 točk, le eno manj od vseh možnih. Precej je tudi dijakov z 29 točkami, zato se število zlatih maturantov lahko zviša. Zelo nas veseli, da je precej naših dijakov doseglo najvišje število točk pri naslednjih predmetih: Ina Poteko pri slovenščini 95 %, Aljaž Pirc pri matematiki višje ravni 100 %, Sara Črepinšek pri biologiji 99 %, Anja Grubelnik pri kemiji 100 % in Vitjan Fras pri sociologiji 98 %.

Z rezultati smo zelo zadovoljni, saj nas na Celjskem znova umeščajo na prvo mesto, ohranjajo pa nas tudi v krogu najuspešnejših slovenskih gimnazij.

dr. Anton Šepetavc, ravnatelj in predsednik ŠMK

Alenka Jeromel, prof., tajnica ŠMK

Dostopnost