Sintezna biologija

Slike so s predavanja (ki ga je organiziralo Naravoslovno društvo I. gimnazije v Celju) na temo “Sintezna biologija – uspehi slovenskih tekmovalcev in obeti za prihodnost”. Predaval je prof. dr. Roman Jerala, vodja Laboratorija za biotehnologijo na Kemijskem inštitutu. 
 
Avtor fotografij: Tomaž Žlender, 3.c
Dostopnost