Prireditev v spomin na Karla Destovnika – Kajuha

Organizatorji: Združenje borcev za vrednote NOB Celje, Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB, Mestna četrt Kajuh in naša gimnazija.

Lepe fotografije je naredil: Vid Rojc, 3. b.

Dostopnost