Podstrešje z dvorano je že urejeno

Ureditev večnamenskega prireditvenega prostora in spremljevalnih prostorov na severni polovici podstrešja I. gimnazije v Celju. Foto: Jože Petrak Zajc

Dostopnost