Podelitev spričeval 4. letniku

Dijakom 4. letnika smo spričevala podelili 27. 5. 2013. Na fotografijah so večinoma nagrajenci za uspehe na raznih področjih (tekmovanja iz znanj, kulturna udejstvovanja, delo v razredu idr.).

Foto: Jože Petrak Zajc

Dostopnost