Podelitev maturitetnih spričeval 2013

Maturo na spomladanskem roku 2013 je opravljalo 229 dijakov I. gimnazije v Celju in jo uspešno opravilo 98,3 % prijavljenih s povprečnim številom točk 22,7 (v Sloveniji 19,9). Letos imamo 28 zlatih maturantov, dva z vsemi točkami. Tako dosegamo 9 odstotkov vseh slovenskih zlatih maturantov (318) in 11 odstotkov t. i. diamantnih (19).

Foto: Jože Petrak Zajc

Dostopnost