Pevski zbor nastopi v Zagorju

Nastop PZ na reviji Zagorju 2012. Dosegli so 1. mesto. Foto: Adriana Požun Pavlovič, prof.

Dostopnost