Pevci pri upokojencih v Domu ob Savinji

Foto: Branko Bezgovšek.

Dostopnost