Naši zlati in srebrni tekmovalci na dveh državnih tekmovanjih: iz astronomije in računalništva

Na drugi fotografiji so trije zlati tekmovalci (z leve): Matija Teršek (2. h) s 1. nagrado in zlatim mestom na DT v računalniškem razmišljanju in pismenosti Bober, zlata tekmovalka na DT iz astronomije Urška Andrenšek (3. d) in prav tako zlati tekmovalec astronom in prvonagrajenec Krištof Skok (4. a).

Na prvi fotografiji so poleg njih še:

– iz tekmovanja Bober: Alenka Sošić (1. a), Mojca Cvikl (1. b), David Opalič (1. d) in Žan Spolenak (2. b);

– iz tekmovanja v astronomiji: David Opalič (1. d), Timen Stepišnik Perdih (2. d), Jernej Brglez (2. a) in Tim Zaveršek (1. d).

Dostopnost