Kemijska delavnica za osnovnošolske goste s I. in IV. OŠ Celje

Foto: Jože Petrak Zajc

Dostopnost