Kanalizacija

Ureditev priklopa na javno kanalizacijsko omrežje. Foto: Jože Petrak Zajc

Dostopnost