Gradnja nove telovadnice – april 2017

Foto: Jože Petrak Zajc.

Dostopnost