Dela na podstrešju napredujejo

Na zadnjem neizkoriščenem delu podstrešja (južna stran nad kabineti) nastajajo nova knjižnica in ostali prostori. Foto: Jože Petrak Zajc

Dostopnost