Dan Zdrave šole in 1. Tek treh gimnazij

Foto: Jure Goršek, 3. b, in Jan Škruba, 3. d.

Dostopnost