Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Vloga za uveljavljanje pravice do dogovornega ustnega ocenjevanja za dijake kulturnike

02.09.2019     JuanaRobida

Vlogo za uveljavljanje pravice do dogovornega ustnega ocenjevanja lahko oddate dijaki kulturniki, če imate vsaj trikrat na teden obveznosti v glasbeni šoli ali kaki drugi kulturni instituciji oziroma kulturnem društvu.

Vloga mora vsebovati:

– prošnjo s predstavitvijo aktivnosti dijaka kulturnika,

– potrdilo in mnenje glasbene šole, kulturne institucije ali društva,

– časovni razpored vaj oziroma aktivnosti,

– soglasje staršev in razrednika.

Vloge oddajte do vključno 10. septembra 2019 svojim razrednikom. Držite se roka, zakasnelih vlog žal ne bomo mogli upoštevati.

Dijakom, ki imate vpisano vzporedno glasbeno izobraževanje, ni treba oddajati vlog za dogovorno ustno ocenjevanje.