Sociološko-psihološki krožek

V krožku obravnavamo aktualne sociološke in psihološke teme na neformalen, sproščen način v delavnicah in s pogovori. Dijaki imajo možnost izraziti svoj pogled na svet, svoja stališča in prepričanja, a so hkrati strpni tudi do drugačnih mnenj. Tako dijaki razvijajo kritično mišljenje ter socialne in državljanske kompetence, ki so pomembne za uspešno sodelovanje z drugimi.

Američan Johnny v družbi mentorice krožka in dijakinj

Spremljamo tudi različne družboslovne natečaje in dijake spodbujamo k sodelovanju. Če kdo želi, se lahko loti sociološke ali psihološke raziskovalne naloge.

Srečujemo se enkrat na teden. Vedno smo veseli novih članov. Če imaš kakšno vprašanje oziroma bi se nam rad pridružil, piši na svetovalna@prvagim.si.

Dostopnost