Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Ponovni razpis volitev predsednika Dijaške skupnosti in dveh predstavnikov dijakov v svetu šole

02.10.2019     AndrejkaLorenčak

Dijaška skupnost I. gimnazije v Celju ponovno razpisuje volitve predsednika Dijaške skupnosti in dveh predstavnikov dijakov v svetu šole.

Razpisni pogoji: 
• kandidat/-ka mora ustrezati pogojem, določenim s Statutom DS ter s hišnim redom I. gimnazije v Celju,
• kandidat/-ka mora obvezno biti član dijaške skupnosti,
• kandidat/-ka mora biti brez vzgojnih ukrepov in s spodobnim obnašanjem v šoli in izven nje skrbeti za ugled šole,
• kandidat/-ka mora poznati dijaško problematiko in delovanje DOS ter Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju,
• kandidat/-ka mora biti pripravljen/-a na resno in odgovorno delo.

Kandidati se morajo na razpis odzvati s prijavo, ki vsebuje ime in priimek, razred, okvirni delovni načrt za tekoče šolsko leto ter kratko predstavitev.

Kandidati prijave oddajo do srede, 9. oktobra 2019, mentorjema dijaške skupnosti. Volilna komisija bo ob koncu razpisa pregledala prijave kandidatov ter nepopolne zavrnila.

Volitve bodo v petek, 11. oktobra 2019.

Mentorja DS:

Andreja Lorenčak, prof.

Urban Stopar, prof.