Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Koledar splošne mature 2020

Spomladanski izpitni rok

15. november 2019(Pe)    Rok za oddajo predprijave

31. marec 2020 (To)          Zadnji rok za prijavo

15. april 2020(Sr)              Rok za oddajo seminarskih nalog,  vaj in poročil za     

                                          praktični del izpita na šoli

30. april 2020 (Če)            Rok za spremembo prijave ( 32. člen Pravilnika o

                                          splošni maturi)

18. maj 2020 (Po)              Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela

                                           izpita

21. maj 2020 (Če)              Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri    

                                           praktičnem delu izpita

20. maj 2020 (Sr)              Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih

                                          razlogov

26. maj 2020 (To)              Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno

                                          odjavo

Od 11. do 21. maja 2020   Izpitni nastopi pri glasbi

 

Pisni izpiti:

05. maj 2020 (To)              Slovenščina – IP 1 – esej

14. maj 2020 (Če)              Glasbeni stavek – Izpitna pola A

30.maj 2020 (So)               Angleščina

01. junij 2020 (Po)             Slovenščina – IP 2

02. junij 2020 (To)             Psihologija, sociologija

03. junij 2020 (Sr)              Biologija

04. junij 2020 (Če)             Geografija

05. junij 2020 (Pe)             Glasba

06. junij 2020 (So)             Matematika

08. junij 2020 (Po)             Umetnostna zgodovina

09. junij 2020 (To)             Nemščina, francoščina*

10. junij 2020 (Sr)              Zgodovina         

11. junij 2020 (Če)             Ruščina, latinščina

12. junij 2020 (Pe)              Fizika

15. junij 2020 (Po)              Informatika,francoščina*

16. junij 2020 (To)              Španščina, francoščina*

17. junij 2020 (Sr)               Kemija  

 

*Dokončen datum pisanja maturitetnega izpita iz francoščine bo znan do 14. aprila 2020 na šoli          

 

Ustni izpiti:                          od 15. do vključno 23. 06. 2019     

13. julij 2020 (Po)                 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni 

                                              maturi

16. julij 2020 (Če)                 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno  

                                              dokumentacijo

Od 17. 07. do 29. 07. 2020    Vpogledi v izpitno dokumentacijo

 

Jesenski izpitni rok

14. julij 2020 (To)         Zadnji rok za prijavo

14. avgust 2020 (Pe)     Zadnji rok za poznejšo prijavo iz opravičljivih razlogov                          

20. avgust 2020 (Če)     Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo

                                         

Pisni izpiti:

24. avgust 2020 (Po)            Slovenščina

25. avgust 2020 (To)            Matematika

26. avgust 2020 (Sr)            Tuji jeziki in izbirni predmeti*

27. avgust 2020 (Če)          Tuji jeziki in izbirni predmeti*

28. avgust 2020 (Pe)            Tuji jeziki in izbirni predmeti*

29. avgust 2020 (So)           Tuji jeziki in izbirni predmeti*

31. avgust 2020 (Po)           Glasbeni stavek – Izpitna pola A

*Op: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

31. avgust in 01. september   2020           Izpitni nastopi pri glasbi

20. avgust 2020 (Če)          Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita 

                                            učitelju na šoli            

03. september 2020 (Če)     Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela

                                            Izpita

06. september 2020 (Ne)     Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri

                                             praktičnem delu izpita

Ustni izpiti:                        od 24. avgusta do vključno 03. septembra 2020

17. september 2020 (Če)    Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni

                                             maturi

21. september 2020 (Po)     Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno  

                                             dokumentacijo

Od 23. 09. do 30.09.  2020  Vpogledi v izpitno dokumentacijo