Angleški bralni krožek

Angleški bralni klub ali English Reading Club je namenjen branju literarnih del v angleškem jeziku.

Srečanja potekajo enkrat mesečno. Običajno beremo kratke zgodbe, o katerih se pogovarjamo, ogledamo si izsek filma ali intervju z avtorjem. Dijaki aktivno sodelujejo v pogovoru, doma pa napišejo kratek esej na obravnavano temo. Tako poglabljajo znanje angleškega jezika, razvijajo sposobnost branja, komuniciranja in spoznavajo tuje kulture.

Dostopnost