Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Znameniti gimnazijci

Člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU):

- Matej Bor (Vladimir Pavšič), pesnik, dramatik in prevajalec
- Marja Boršnik*, univerzitetna profesorica, literarna zgodovinarka
- Srečko Brodar**, univerzitetni profesor, arheolog, paleontolog, geolog 
- Jože Goričar, univerzitetni profesor, sociolog
- Andrej Inkret, univerzitetni profesor, teatrolog, dramaturg, kritik, esejist
- Matjaž Kmecl, univerzitetni profesor, literarni zgodovinar in teoretik, pisatelj in dramatik

- Niko Kuret, univerzitetni profesor, raziskovalec, etnolog
- Anton Sovre***, prevajalec
- Janez Stanonik, univerzitetni profesor, jezikoslovec
- Makso Šnuderl****, pravnik


* Profesorica slovenščine in nemščine v letih 1933–1936.
** Profesor prirodopisa, kemije, matematike, fizike in higiene v letih 1921–1939.
*** Gimnazijo v Celju je obiskoval do četrtega razreda, potem se je prešolal v Krško, maturiral pa v Ljubljani.
**** Gimnazijo v Celju je obiskoval do tretjega razreda, potem pa se je prešolal in maturiral v Mariboru.

 

Rektorji Univerze v Ljubljani:

- Makso Šnuderl, pravnik (1961–1964)*
- Ervin Prelog, fizik (1976–1978)**
- Slavko Hodžar, elektroinženir, pionir računalništva na Slovenskem (1978–1981)
- Radovan Stanislav Pejovnik, kemik  (2009–2013)

* Celjsko gimnazijo je obiskoval do 3. razreda, potem pa je nadaljeval in maturiral v Mariboru.
** Kot prvi rektor je bil izvoljen za dva mandata (1976–1979 in 1979–1982), toda zaradi bolezni je deloval le v letih 1976–1979.

 

Univerzitetni profesorji, docenti, znanstveniki, raziskovalci:

Jasmin Mecinović, Oxford (VB), Harvard (ZDA), Radboud University Nijmegen (Nizozemska), University of Southern Denmark (Danska)

Iztok Pižorn, Inštitut za teoretično fiziko, Zürich, Švica

Lidija Polutnik, Babson College, Boston, ZDA

Zvonko Fazarinc, Stanford, ZDA

Stanka Lotrič Furlan, Medicinska fakulteta Ljubljana

Samo Hudoklin, Medicinska fakulteta Ljubljana

Zvezdan Pirtošek, UKC Ljubljana, Medicinska fakulteta Ljubljana, Filozofska fakulteta Ljubljana

Rade Komadina, SB Celje, Medicinska fakulteta Ljubljana, Visoka zdravstvena šola Celje

Polona Selič, Medicinska fakulteta Ljubljana, Fakulteta za varnostne vede Maribor, Evropska pravna fakulteta Nova Gorica

Jure Stojan, Medicinska fakulteta Ljubljana

Borut Peterlin, Medicinska fakulteta Ljubljana

Ana Plemenitaš, Medicinska fakulteta Ljubljana

Roman Bošnjak, Medicinska fakulteta Ljubljana

Franc Planinšek, Medicinska fakulteta Ljubljana

Gorazd Voga, SB Celje, Medicinska fakulteta Maribor, Visoka zdravstvena šola Celje

Gorazd Lešničar, SB Celje, Medicinska fakulteta Maribor, Visoka zdravstvena šola Celje

Maja Pakiž, UKC Maribor, Fakulteta za zdravstvene vede Maribor

Franc Vrečer, Fakulteta za farmacijo Ljubljana, Krka, d. d., Novo mesto

Mojca Lunder, Fakulteta za farmacijo Ljubljana

Tomaž Bratkovič, Fakulteta za farmacijo Ljubljana

Drago Matko, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana

Miloš Pantoš, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana

Jurij Tasič, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana

Aleksandra Franc, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana

Andrej Likar, Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana, Inštitut Jožef Štefan

Andrej Vodopivec, Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana

Urban Jezernik, Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana

Rok Požar, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo Koper

Dejan Žlajpah, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana

Robert Klinc, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana

Boštjan Pulko, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana

Aljoša Peperko, Fakulteta za strojništvo Ljubljana

Ivanka Cizelj, Biotehniška fakulteta Ljubljana

Zalika Črepinšek, Biotehniška fakulteta Ljubljana

Iztok Prislan, Biotehniška fakulteta Ljubljana

Denis Stajnko, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor

Stanislav Pejovnik, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Ljubljana

Marjan Veber, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Ljubljana

Mateja Manček Keber, Kemijski inštitut Ljubljana (Odsek za sintezno biologijo in imunologijo)

Jožica Vašl, Kemijski inštitut Ljubljana

Romana Jordan, Inštitut Jožef Stefan Ljubljana

Tilen Koklič, Inštitut Jožef Štefan Ljubljana

Leon Žlajpah, Inštitut Jožef Štefan Ljubljana

Aleksander Zidanšek, Inštitut Jožef Štefan Ljubljana

Matej Huš, Kemijski inštitut Ljubljana

Silva Exel Škerlak, Ekonomska fakulteta Ljubljana (ena sploh prvih profesoric na ljubljanski Univerzi)

Maks Tajnikar, Ekonomska fakulteta Ljubljana

Janez Prašnikar, Ekonomska fakulteta Ljubljana

Matjaž Jager, Pravna fakulteta Ljubljana (Inštitut za kriminologijo)

Zmaga Kumer, Filozofska fakulteta, Glasbenonarodopisni inštitut (ZRC SAZU)

Boris Golec, Filozofska fakulteta Ljubljana

Nataša Golob, Filozofska fakulteta Ljubljana

Gašper Ilc, Filozofska fakulteta Ljubljana

Nikolaj Jež, Filozofska fakulteta Ljubljana

Božidar Jezernik, Filozofska fakulteta Ljubljana

Simona Klemenčič, Filozofska fakulteta Ljubljana

Simona Kranjc, Filozofska fakulteta Ljubljana

Robert Kroflič, Filozofska fakulteta Ljubljana

Janek Musek, Filozofska fakulteta Ljubljana

Metka Špes, Filozofska fakulteta Ljubljana

Vesna Venišnik, Filozofska fakulteta Ljubljana

Andrej Studen, Inštitut za novejšo zgodovino Ljubljana

Sanja Berčnik, Pedagoška fakulteta Ljubljana

Janez Vogrinc, Pedagoška fakulteta Ljubljana

Karmen Kolnik, Filozofska fakulteta Maribor

Teodor Petrič, Filozofska fakulteta Maribor

Andrej Rahten, Filozofska fakulteta Maribor

Igor Grdina, ZRC SAZU, Fakulteta za humanistiko Nova Gorica, Alma Mater E. Maribor

Janko Prunk, Fakulteta za družbene vede Ljubljana

Ana Bojinović Fenko, Fakulteta za družbene vede Ljubljana

Eva Vrtačič, Fakulteta za družbene vede Ljubljana

Dalibor Stanimirović, Fakulteta za upravo Ljubljana

Nina Mešl, Fakulteta za socialno delo Ljubljana

Dušan Lesjak, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje; Pravna fakulteta Maribor

Hinko Haas, Akademija za glasbo Ljubljana

Mojca Pucelj, Akademija za glasbo Ljubljana

Suzana Košir, American University of the Middle East, Kuvajt

Andrej Lisec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko Celje

Srečko Natek, Fakulteta za mednarodne in poslovne študije Celje

 

Politiki in funkcionarji:

- Karel Verstovšek, poslanec v parlamentu Avstro-Ogrske, "politični oče slovenske univerze"
- Matjaž Kmecl, član predsedstva Republike Slovenije (1990–1992)
- Jože Zupančič, predsednik Zbora združenega dela (ZZD) v Skupščini RS (1990–1992)
- Franc Avberšek, delegat v Skupščini RS (1990--1992), poslanec DZ (1992--1996), minister za energetiko (1992--)

- Andro Ocvirk, minister za energetiko in industrijo SFRJ, podpredsednik osamosvojitvene Vlade RS (1991-1992)
- Janez Lampret, delegat v Skupščini RS (1990–1992)
- Mojmir Ocvirk, delegat v Skupščini RS (1990–1992)
- Franc Potočnik, delegat v Skupščini RS (1990-1992), poslanec Državnega zbora RS (1992-1996), podpredsednik SLS (1992-1996)
- Maks Tajnikar, minister za gospodarstvo (1992–1993)
- Janko Prunk, minister za izseljence in Slovence po svetu (1992–1993)
- Vitodrag Pukl, poslanec v Državnem zboru RS (1992–1996)
- Ljerka Bizilj, poslanka v Državnem zboru RS (1995–1996)
- Nevenka Črešnar Pergar, generalna sekretarka Drnovškove vlade (1997–2000)
- Franc But, minister za kmetijstvo (2000–2002 in 2002–2004), veleposlanik v Srbiji in Nemčiji
- Andreja Rihter, ministrica za kulturo (2000–2002 in 2002–2004)
- Zlata Ploštajner, ministrica za lokalno samoupravo (2008–2009)
- Dagmar Šuster, član Državnega sveta Republike Slovenije (2007–2012)
- Peter Vrisk, član Državnega sveta Republike Slovenije (1997–     )
- Radovan Stanislav Pejovnik, član Državnega sveta Republike Slovenije (2012–    )
- Romana Jordan Cizelj, poslanka v evropskem parlamentu (2004–2014)
- Bojan Šrot, predsednik SLS (2007–2009) in župan MO Celje (1998–2018)
- Aljuš Pertinač, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (2013–2014)
- Milan Brglez, predsednik Državnega zbora RS (2014–2018)
- Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo (2014–2018, 2018--    )
- Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor (2014–2018)

- Željko Cigler, poslanec v Državnem zboru (2018--   )

- Ivan Seničar, veleposlanik SFRJ v ZDA, Etiopiji, Džibutiju in Jemnu, prvi veleposlanik RS na Kitajskem (1993-1998), publicist, pesnik

* Veliko je tudi županov, sedanjih in nekdanjih (nekateri med njimi so bili tudi poslanci v DZ), ki so maturanti I. gimnazije v Celju: Anton Rojec (Celje), Jože Zimšek (Celje), Darko Menih (Šoštanj), Franc Sušnik (Vransko), Miran Gorinšek (Slovenske Konjice), Vilko Jazbinšek (Tabor), Alojz Posedel (Žalec) ... Nekdanja naša gimnazijka je tudi Ingrid Mastnak, aktualna direktorica občinske uprave Mestne občine Celje.

Gospodarstveniki:

- Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja Velenje
- Boško Šrot, predsednik uprave Pivovarne Laško
- Zdravko Počivalšek, predsednik uprave Term Olimia
- Roman Matek, predsednik uprave Thermane Laško
- Tomaž Benčina, predsednik uprave Cinkarne Celje
- Izidor Krivec, predsednik uprave Mesnin Celje
- Cvetka Selšek, predsednica uprave SKB
- Božidar Špan, predsednik uprave Hypo banke
- Dušan Drofenik, predsednik uprave Banke Celje
- Dušan Zorko, predsednik uprave Pivovarne Laško
- Zdenko Zanoški, predsednik uprave Etola Celje
- Iztok Seničar, predsednik uprave podjetja Kovintrade Celje
- Tomaž Berginc, predsednik uprave Eti Izlake
- Rade Knežević, predsednik uprave Elektra Celje
- Andrej Črepinšek, tehnični direktor IBM za Vzhodno in Srednjo Evropo
- Bogdan Šalej, poslovnež v Braziliji
- Zoltan Varga, poslovnež v Hongkongu
- Leonardo F. Peklar, direktor podjetja Socius in član več nadzornih svetov v Sloveniji
- Tomaž Subotič, poslovnež na Češkem in član več nadzornih svetov v Sloveniji, predsednik Šahovske zveze Slovenije
- Igor Domjan, član uprave, prokurist Spara Slovenija
- Boštjan Brantuša, direktor SES (Spar European Shopping Centers), direktor Sparovih nakupovalnih središč v Sloveniji
- Henrik Dvoršak, direktor Weishaupta Celje
- Gorazd Korošec, predsednik uprave Uniorja Zreče
- Srečko Šrot, lastnik in direktor medijske hiše Novi tednik&Radio Celje
- Radovan Cink, direktor podjetja Atrij Celje
- Ivan Pfeifer, direktor podjetja ZPO Celje
- Tadeja Fendre, direktorica Vzajemne Celje
- Hugo Bosio, lastnik in direktor  podjetja Bosio
- Simon Pevcin, direktor  podjetja Itro Štore
- Miran Verdel, direktor in lastnik podjetja Vemimont Laško
- Franc Gajšek, poslovnež, lastnik več družb (Metalka Trgovina, Labod)
- Darko Zupanc, poslovnež, lastnik več družb (PSZ, Hotel Marita, Avto Celje)
- Vojko Starović, direktor Aerodroma Portorož
- Marjan Božnik, izvršni direktor DZS, direktor Marine Portorož
- Jure Cekuta, direktor marketinga Zlatarn Celje
- Franci Križan, član uprave Loterije Slovenije
- Lilijana Grosek, direktorica Celjskih lekarn
- Stanislav Kajba, direktor Zdravstvenega doma Celje
- Milan Rajtmajer, strokovni direktor Zdravstvenega doma Celje
- Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije (STO)
- Vinko Vasle, direktor Radia Slovenija
- Ljerka Bizilj, direktorica TV Slovenija
- Gregor Planteu, član uprave Mercatorja, d. d.
- Nineta Hrastelj, gen. sekretarka EuCheMs Bruselj
- Bojan Cvelfar, direktor Arhiva Republike Slovenije
- Polona Rifelj, direktorica Osrednje knjižnice Celje

- Andreja Jagodič Bizjak, direktorica Urada za hrano RS

- Janja Božič Marolt, predsednica uprave Mediane

- Gorazd Tratnik, pomočnik direktorja v podjetju Štore Steel

• Upoštevano je stanje v letu 2010 in kasneje. Podatki se tako nanašajo na sedanjost in preteklost; nekateri od navedenih iz različnih razlogov (smrt, upokojitev, razrešitev, odstop) niso več na funkciji.

 

Pisatelji, pesniki, prevajalci:

- Jovan Vesel - Koseski
- Janez Anton Zupančič
- Anton Martin Slomšek
- Anton Aškerc
- Valentin Orožen
- Johann Gabriel Seidl
- Fran Ksaver Meško
- Anton Sovre
- Anton Novačan
- Vladimir Levstik
- Igo Kaš
- Janko Kač
- Karel Destovnik - Kajuh
- Matej Bor
- Fran Roš
- Bruno Hartman
- Miloš Mikeln
- Saša Vegri
- Vasja Predan
- Matjaž Kmecl
- Borivoj Wudler
- Janez Žmavc
- Andrej Inkret
- Andrej Arko
- Peter Kolšek
- Marjan Marinšek
- Bina Štampe Žmavc
- Lilijana Praprotnik Zupančič
- Igor Grdina
- Igor Karlovšek
- Mare Cestnik
- Ivan Dobnik
- Matej Kranjc
- Andreja Jezernik
- Urška Kramberger
- Urška Sterle

 

Pevci operne glasbe:

- Nada Sevšek
- Jože Kores
- Ana Pusar Jerič
- Andreja Zakonjšek Krt
- Nataša Kranjc Zupan
- Valerija Šoster Farasin
- Mojca Bitenc

 


Glasbeniki, skladatelji, dirigenti:

- Alojz, Benjamin in Gustav Ipavec
- Anton Schwab
- Jakob Jež
- Mojmir Sepe
- Anton Kolar
- Milan Ferlež
- Ivo Umek in Tadej Hrušovar (Bele vrane)
- Hinko Haas
- Mojca Pucelj
- Simon Dvoršak
- Gašper Piano
- Leon Firšt*

* In še dolga vrsta tistih, ki so zlasti po letu 1999, odkar I. gimnazija skupaj z Glasbeno šolo Celje izvaja program umetniške gimnazije (glasbena smer), zaključili študij na glasbenih akademijah v Sloveniji in tujini, danes pa delujejo kot akademsko izobraženi glasbeniki, bodisi kot solisti ali člani orkestrov bodisi kot glasbeni pedagogi.

 

Pevci zabavne in narodnozabavne glasbe:

- Oto Pestner
- Marijan Petan, Dare Hering, Gregor Bezenšek … (New Swing Quartet)
- Pino Zagoričnik (Ultra 4)
- Franjo Bobinac
- Janez Goršič, Alenka Felicijan, Tadej Hrušovar (Pepel in kri)
- Tone Kregar (Mi2)
- Anžej Dežan
- Nuška Drašček
- Marjetka Jurkovnik Vovk (Turbo Angels, Tangels, Maraaya)
- Maja Slatinšek
- Tanja Ravljen
- Sabrina Zavšek
- Mojca Bitenc (Gašperji)
- Davor Pušnik (Unikat)
- Matjaž Vodišek (Petka)
- Peter Tovornik (Sekstakord)
 

Slikarji, kiparji, umetnostni zgodovinarji, karikaturisti, fotografi:

- Albert Sirk
- Darinka Pavletič Lorenčak
- Avgust Lavrenčič
- Irena Špendl
- Bori Zupančič
- Lilijana Praprotnik Zupančič (Lila Prap)
- Mark Požlep
- Jure Cvitan
- Simon Macuh
- Matija Plevnik
- Nataša Golob
- Joco Žnidaršič
- Boštjan Tacol
- Tomaž Črnej
- Jure Kravanja
- Marko Rebov
- Iztok Klančar
- Robert Hutinski

 

Filmski in TV-režiserji, kamermani:

- Beno Hvala
- Janez Drozg
- Andrej Stojan
- Milan Stante
- Stanko Jost
- Ema Kugler
- Primož Meško
- Nicole Drakulič
- Jasna Krajinović

 

Gledališki igralci, režiserji, dramaturgi, lektorji, kritiki, profesorji na AGRFT:

- Fedor Gradišnik
- Milan Stante
- Bruno Hartman
- Janez Žmavc
- Janez Starina
- Volodja Peer
- Andrej Inkret
- Tomaž Gubenšek
- Špela Kravogel
- Barbara Novaković Kolenc
- Tanja Ribič
- Aleksandra Balmazović
- Tina Gorenjak
- Mirjana Šajinović
- Miha Alujevič (Michael Green Alujevic)
- Petra Pogorevc
- Rok Matek
- Jaša Koceli
- Živko Beškovnik
- Tomaž Kranjc
- Luka Marcen

- Nuša Komplet

- Jasmina Šepetavc

 

Plesalci, plesni pedagogi:

- Gordana Stefanović
- Mojca Majcen
- Estela Žutić
- Boštjan Antončič
- Aja Zupanec
- Tjaša Leban

 

Novinarji, radijci, televizijci:

- Ljerka Bizilj, RTV Slovenija
- Janko Šopar, RTV Slovenija
- Manica Janežič Ambrožič, RTV Slovenija
- Zvezdan Martič, RTV Slovenija
- Vinko Vasle, RTV Slovenija
- Bojan Kranjc, RTV Slovenija
- Tina Hojnik, RTV Slovenija
- Gojko Brvar, RTV Slovenija
- Jože Kranjc, RTV Slovenija
- Gregor Gajšek, RTV Slovenija
- Katja Horvat, POP TV
- Tea Šentjurc, POP TV
- Matic Flajšman, POP TV
- Maja Šumej, RTV Slovenija
- Tomaž Simon, RTV Slovenija
- Nina Zagoričnik, RTV Slovenija
- Anja Huš, RTV Slovenija
- Nada Vodušek, Mladina, Ambient, RTV Slovenija
- Miloš Mikeln, Gorenjski glas, Ljubljanski dnevnik, Delo, Naši razgledi
- Betka Šuhel Mikolič, RTV Slovenija, samostojna podjetnica
- Lučka Klajne, Radio Rogla

- Greta Kokot, Štajerski val
- Anton Rupnik, Delo
- Brane Piano, Delo
- Mimi Podkrižnik, Delo
- Polona Malovrh, Delo
- Nika Vistoropski, Delo
- Peter Kolšek, Delo
- Špela Kuralt, Delo
- Gordana Possnig, Večer
- Tatjana Cvirn, Brane Jeranko, Robert Gorjanc, Dean Šuster, Saša Teržan Ocvirk, Eva Popovič …, Novi tednik&Radio Celje

 

Teologi, duhovniki, škofje:

- Anton Martin Slomšek, celjski opat (1845–1846) in lavantinski škof (1846–1862)
- Jakob Stepišnik (Stepischnegg), lavantinski škof (1862–1889)
- Mihael Napotnik, lavantinski škof (1889–1922)
- Avguštin Stegenšek, arheolog, umetnostni zgodovinar, profesor na Visoki bogoslovni šoli v Mariboru (1907–1919)
- Marjan Turnšek, murskosoboški škof (2006–2011), mariborski nadškof (2011–2013) in profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani (1991–2011)
- Stanislav Lipovšek, celjski škof (2010–     ) in apostolski administrator mariborske nadškofije (2013–2015)
- Alojz Pirnat, profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani (1984–    )
- Friderik Kolšek, celjski opat (1969–1997) in prelat (1988–1997)
- Jože Kužnik, generalni vikar in kancler Škofije Celje (2006–   )

 

 

Največji uspehi  športnikov s I. gimnazije v Celju (v zadnjih 20-ih letih)

Svetovni prvaki:

Rok Marguč – deskanje na snegu, paralelni slalom, Quebec (Kanada), 2013

Peter Kauzer – kajakaštvo na divjih vodah,  La Seu d'Urgell (Španija), 2009; Bratislava (Slovaška), 2011

Staša Lubej – kickboxing, Antalya (Turčija), 2013

Svetovni podprvak:

Jernej Kruder – športno plezanje, München (Nemčija), 2014

Ana Velenšek – judo (do 78 kg), Astana (Kazahstan), 2015

Urh Kastelic, Jaka Malus in Rok Cvetko – rokomet, svetovno kadetsko prvenstvo, Jekaterinburg (Rusija), 2015

Bronasti na svetovnem prvenstvu:

Ana Velenšek – judo (do 78 kg), Čeljabinsk (Rusija), 2014

Gašper Marguč, Vid Poteko, Urh Kastelic -- rokomet, Metz--Pariz (Francija), 2017

Kadetski svetovni prvak:

Tim Toplak – ju-jitsu, Gent (Belgija), 2013

Srebrna na mladinskem svetovnem prvenstvu:

Klara Apotekar -- judo, Abu Dhabi (ZAE), 2015

Bronasta na mladinskem svetovnem prvenstvu:

Teja Toplak – kickboxing, San Sebastian (Španija), 2015

Saša Brezovnik - alpsko smučanje, kombinacija, Soči (Rusija), 2016

Evropski prvaki:

Urban Stopar – rokomet, Celje Pivovarna Laško, 2004

Luka Žvižej – rokomet, Barcelona, 2005

Miha Gorenšek – rokomet, Celje Pivovarna Laško, 2004

Dino Bajram – rokomet, Celje Pivovarna Laško, 2004

Klara Apotekar – judo, mlajše članice (do 23 let), Bratislava, 2015; mladinke, Maribor, 2017

Srebrni na evropskem prvenstvu:

Klara Apotekar - judo, mlajše članice (do 23 let), 2014

Bronasti na evropskem prvenstvu:

Peter Kauzer - kajakaštvo na divjih vodah, slalom, Pau (Francija), 2017

Peter Kauzer, Martin Srabotnik - moštverna tekma, Pau (Francija), 2017

Olimpijski prvaki na olimpijskih igrah mladih:

Urh Kastelic, Jaka Malus in Rok Cvetko – rokomet, Nandžing, Kitajska, 2014  

Bronast na olimpijskih igrah mladih:

Tit Štante, deskanje v prostem slogu, snežni žleb, Oslo, Norveška, 2016

 

Na olimpijskih igrah so doslej sodelovali naslednji dijaki in dijakinje I. gimnazije:

 • Poletne OI:

1936 – Emil Goršek (atletika, tek na 400 in 800 metrov)

1948 – Alma Butia (atletika, tek na 100 in 200 m, peteroboj)

1952 – Stanko Lorger (atletika,  110 m ovire, 8. mesto)

1956 – Stanko Lorger (atletika, 110 m ovire, 5. mesto)

1960 – Stanko Lorger (atletika, 110 m ovire), Jože Brodnik (atletika, deseteroboj, 9. mesto)

1976 – Vlado Bojović (rokomet, 5. mesto)

1996 – Renata Strašek (atletika, met kopja), Helena Javornik (atletika, maraton)

2000 – Katarina Srebotnik (tenis)

2004 – Katarina Srebotnik (tenis), Luka Žvižej (rokomet, 11. mesto), Petra Nareks (judo), Helena Javornik (atletika, maraton)

2008 – Peter Kauzer (kajakaštvo na divjih vodah, 13. mesto), Helena Javornik (atletika, maraton)

2012 – Katarina Srebotnik (tenis), Ana Velenšek (judo), Žana Jereb (atletika, maraton), Marina Tomić (atletika, 100 m ovire), Peter Kauzer (kajakaštvo na divjih vodah); paraolimpijske igre: Lena Gabršček (sedeča odbojka)

2016 -- Peter Kauzer (kajakaštvo na divjih vodah, slalom, srebrna medalja), Anamari Velenšek (judo, do 78 kg, bronasta medalja), Adrian Gomboc (judo, do 66 kg, 5. mesto), Maja Mihalinec (atletika, 200 m), Maruša Černjul (atletika, skok v višino) in Vid Poteko (rokomet, 6. mesto)

 

 • Zimske OI:

2006 – Ana Drev (alpsko smučanje, veleslalom, 9. mesto), Bernard Vajdič (alpsko smučanje, slalom, 19. mesto)

2010 – Ana Drev (alpsko smučanje), Bernard Vajdič (alpsko smučanje), Gloria Kotnik (deskanje), Rok Marguč (deskanje)

2014 – Gloria Kotnik (deskanje), Rok Marguč (deskanje, paralelni slalom, 5. mesto)

2018 -- Ana Drev in Tina Robnik (alpsko smučanje, veleslalom), Rok Marguč in Gloria Kotnik (deskanje, paralelne discipline), Tit Štante in Kaja Verdnik (deskanje, snežni žleb) + Jure Bornšek (fizioterapevt)

 

Znani športniki in trenerji s I. gimnazije v Celju

Trenerji:

 • Slavko Kokot, vsestranski športnik, športni pedagog, fotograf, pionir celjske košarke, smučanja, orodne telovadbe in atletike
 • Mile Čepin, košarkar Partizana, športni pedagog, legendarni celjski rokometni in košarkarski trener
 • Tone Goršič, rokometaš, legendarni trener celjskih rokometašev in mlajših državnih selekcij
 • Jože Mikeln, igralec in nekdanji selektor ženske namiznoteniške reprezentance Slovenije
 • Niko Markovič, rokometaš, trener, selektor državne reprezentance
 • Tone Tiselj, rokometaš, trener in selektor moške in ženske državne reprezentance
 • Bojan Prašnikar, nogometaš, trener, selektor državne reprezentance
 • Zmago Sagadin, košarkar, trener in selektor državne reprezentance
 • Aleš Pipan, košarkar, trener in selektor državne reprezentance
 • Boris Zrinski, košarkar, trener in selektor državne reprezentance
 • Zoran Martič, košarkar, trener in selektor mlade moške reprezentance Slovenije
 • Lado Gobec, nogometni vratar, športni funkcionar, trener, selektor ženske državne kegljaške reprezentance
 • Janez Žilnik, nogometaš, trener, športni funkcionar in pomočnik selektorja mlade reprezentance Slovenije
 • Boštjan Kuhar, košarkar, trener, športni pedagog
 • Simon Rožman, nogometaš, trener, športni pedagog

 

Igralci, tekmovalci:

 • Beno Udrih, košarkar, državni reprezentant,  igralec v ameriški NBA*
 • Nika Barič, košarkarica, državna reprezentantka, članica CSKA, igralka v ameriški WNBA**
 • Eva Lisec, košarkarica, državna reprezentantka
 • Živa Zdolšek, košarkarica, državna reprezentantka
 • Althea Gwashavanhu, košarkarica, državna reprezentantka
 • Zoran Golc, košarkar, državni reprezentant*
 • Aleš Pipan, košarkar, državni reprezentant
 • Tone Sagadin, košarkar, član jugoslovanske mladinske reprezentance
 • Sašo Govc, košarkar, član mlade jugoslovanske reprezentance
 • Primož Kobale, košarkar, državni reprezentant
 • Danijel Vujasinović, košarkar, državni reprezentant
 • Tadej Ferme, košarkar, državni reprezentant
 • Katarina Srebotnik, tenisačica, državna reprezentantka, olimpijka (2000, 2004, 2012)
 • Jure Koren, rokometaš, jugoslovanski državni reprezentant
 • Vlado Bojović, rokometaš, olimpijec (1976), jugoslovanski državni reprezentant***
 • Luka Žvižej, rokometaš, državni reprezentant, olimpijec (2004)
 • Miha Žvižej, rokometaš, državni reprezentant
 • Gašper Marguč, rokometaš, državni reprezentant
 • Dino Bajram, rokometaš, državni reprezentant
 • Dušan Podpečan, rokometni vratar, državni reprezentant, olimpijec (2004)
 • Goran Kozomara, rokometaš, državni reprezentant
 • Miha Gorenšek, rokometaš RK Celje, državni reprezentant
 • Rok Praznik, rokometaš RK Celje, državni reprezentant
 • Vid Poteko, rokometaš RK Celje, državni reprezentant
 • Urh Kastelic, rokometaš RK Celje in RK Zagreb, državni reprezentant
 • Žiga Mlakar, rokometaš RK Celje, državni reprezentant
 • Jaka Malus, rokometaš RK Celje, državni reprezentant
 • Miša Marinček, rokometna vratarka, državna reprezentantka
 • Neli Irman, rokometašica, državna reprezentantka
 • Jasmina Pišek, rokometašica, državna reprezentantka
 • Mojca Božič, odbojkarica, državna reprezentantka
 • Anita Sobočan, odbojkarica, državna reprezentantka
 • Katja Mihevc, odbojkarica, državna reprezentantka
 • Katja Mihalinec, odbojkarica, državna reprezentantka
 • Amadej Brecl, nogometaš, državni reprezentant (do 21 let)
 • Emil Goršek, atlet, olimpijec (1936)
 • Alma Butia, atletinja, olimpijka (1948)
 • Stanko Lorger, atlet, olimpijec (1952, 1956, 1960)
 • Jože Brodnik, atlet, olimpijec (1960)
 • Renata Strašek, atletinja, olimpijka (1996)
 • Helena Javornik, atletinja, olimpijka (1996, 2004 in 2008)
 • Marina Tomić, atletinja, olimpijka (2012)
 • Žana Jereb, košarkarica, atletinja, olimpijka (2012)
 • Ana Velenšek, judoistka, olimpijka (2012), bronasta na svetovnem prvenstvu (2014)
 • Klara Apotekar, judoistka, evropska prvakinja do 23 let (2015 in 2017)
 • Petra Nareks, judoistka, olimpijka (2004)
 • Staša Lubej, kickbox, svetovna prvakinja (2013)
 • Lina Pušnik, karate, večkratna državna prvakinja (do 68 kg), bronasta na sredozemskih igrah (2018)
 • Ivo Reya, alpinist in judoist, pionir slovenskega juda
 • Rudi Jakhel, karateist, pionir slovenskega karateja
 • Peter Kauzer, kajakaštvo na divjih vodah, olimpijec (2008 in 2012), svetovni prvak (2009 in 2011)
 • Martin Srabotnik, kajakaštvo na divjih vodah, bronast (moštvena tekma) na evropskem prvenstvu (2017)
 • Rok Marguč, deskar na snegu, olimpijec (2010 in 2014), svetovni prvak (2013)
 • Gloria Kotnik, deskarka na snegu, olimpijka (2010 in 2014)
 • Tit Štante, deskar na snegu, snežni žleb, olimpijec 2018
 • Kaja Verdnik, deskarka na snegu, snežni žleb, olimpijka 2018
 • Ana Drev, alpska smučarka, olimpijka (2006 in 2010), 7. v veleslalomu na SP v St. Moritzu (Švica) februarja 2017
 • Bernard Vajdič, alpski smučar, olimpijec (2006 in 2010)
 • Tina Robnik, alpska smučarka, državna reprezentantka, udeleženka SP 2017
 • Saša Brezovnik, alpska smučarka, državna reprezentantka, udeleženka SP 2017
 • Jernej Kruder, športni plezalec, srebro na svetovnem prvenstvu (2014)
 • Julija Kruder, športna plezalka, državna reprezentantka
 • Anja Bratec, umetnostna drsalka, državna reprezentantka, trenerka
 • Daša Grm, umetnostna drsalka, državna reprezentantka
 • Rok Leber, hokejist, državni reprezentant
 • Dagmar Šuster, avtomobilizem, športni funkcionar
 • Anemari Košak, plavalka, državna reprezentantka
 • Matjaž Čik, konjeništvo
 • Eva Završnik, konjeništvo
 • Hana Travner, konjeništvo
 • Nika Bosio, konjeništvo

*  V celjskem klubu so poleg Golca, Pipana in Govca, ki so ob Benu Udrihu brez dvoma najuspešnejši gimnazijski košarkarji vseh časov, v različnih časovnih obdobjih igrali še številni drugi gimnazijci: Franc Ramskugler, Drago Djedović, Tone, Zmago in Miloš Sagadin, Alojz Kuljad, Bori Zupančič, Matjaž Ramšak, Rudi Jerič, Marjan Leskovar, Matej Janžek, Zoran Martič. Z gimnazije so tudi Tadej Koštomaj, Daniel Vujasinović in Tadej Ferme, trenutno igralec Sixt Primorske.

** Celjski ženski košarkarski klub že vsa leta v veliki meri sestavljajo dijakinje I. gimnazije. Iz zadnjih let naj izdvojimo nekaj najboljših: Nadja Ramšak, Rebeka Abramović, Eva Lisec. Nekatere igrajo tudi za druge klube, npr. Živa Zdolšek, Eva Komplet …

*** V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja so skorajda vsi rokometaši Celja bili gimnazijci. V najmočnejšem spominu so ostali Presinger (vratar), Krelj, Koren, Levstik, Goršič, Telič, Mravlje, Luskar, Peunik, Markovič.

 

Športni novinarji, radijci, televizijci:

 • Franci Pavšer
 • Beno Hvala
 • Ivo Milovanović
 • Marjan Lah
 • Peter Kavčič
 • Tone Vrabl
 • Goran Obrez
 • Dejan Obrez
 • Primož Podsedenšek
 • Matic Flajšman
 • Dean Šuster
 • Uroš Kranjc
 • Marko Cirman

 

* Seznam sem sestavil po spominu, spomin enega samega človeka - pa če se še tako trudi - je ne le v tako obsežnih in zahtevnih primerih, kot je ta, zagotovo kdaj pomanjkljiv. Zato prosim vse, ki bi na seznamu pogrešali sebe ali pa morda koga drugega, ki bi si zaslužil svoje mesto na njem, da to sporočijo na 03 428 65 50 (tajništvo šole). Hvala!

dr. Anton Šepetavc, ravnatelj