Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Zdrava šola

Naša šola je ena prvih srednjih šol, ki se je aktivno vključila v projekt Slovenska mreža zdravih šol, ki je sestavni del mednarodnega projekta Evropska mreža zdravih šol.

Projekt zdrave šole je oblikovan tako, da ga je popolnoma nemogoče ločiti od ostalih projektov, ki potekajo na šoli med šolskim letom. Posamezne vsebine, povezane z zdravim in varnim načinom življenja, so sestavni del učnih načrtov.

V okviru zdrave šole organiziramo zanimiva predavanja za dijake in zaposlene, pripravljamo razstave na šolskem hodniku in vsako šolsko leto izpeljemo dva večja dogodka. Decembra dijaki pripravijo tematsko razredno uro, povezano s prihajajočimi prazniki. V pomladnem času pa na šoli izpeljemo zdravstveno-športni dan za vse dijake in zaposlene. V sodelovanju z različnimi organizacijami, društvi, Zavodom za zdravstveno varstvo, gasilci in s policijo pripravimo zanimiva predavanja, vsi dijaki pa odtečejo Cooperjev test po nabrežju reke Savinje.

Slovenska mreža Zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

 

Zdrava sola 2014 Zdrava šola 2015 Zdrava šola 2016