Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Zaposleni

(Fotografije profesorskih zborov prejšnjih let si lahko ogledate v galeriji.)

 

 

Priimek in ime

Delovno mesto

Strokovni naziv

El. naslov

1.

Adamič Tomaž

učitelj klarineta

/

tomaz.adamic@hotmail.com

2.

mag. Alif Mojca

pomočnica ravnatelja, učiteljica kemije

svetnica

mojca.alif@guest.arnes.si

3.

Arnšek Breda

poslovna sekretarka

/

tajnistvo@prvagim.si

4.

Arnuš Uroš

učitelj biologije

svetovalec

/

5.

Babić Sladjana

snažilka

/

/

6.

Benčina Janko

učitelj športne vzgoje

svetovalec

janko.bencina@guest.arnes.si

7.

mag. Bevc Andreja

učiteljica matematike

mentorica

andreja.bevc@guest.arnes.si

8.

Bezgovšek Branko

vzdrževalec računalniške opreme

/

branko.bezgovsek@guest.arnes.si

9.

mag. Blake Alenka

učiteljica nemščine in angleščine

svetnica

/

10.

Branković Mirjana

snažilka

/

/

11.

Burger Martina

učiteljica petja

/

martina.burger@gmail.com

12.

Cerjak Janja

učitelj klavirja

/

janja.cerjak@gmail.com

13.

Časl Darinka

učiteljica slovenščine

/

darinka.casl@guest.arnes.si

14.

Černelč Eva

učiteljica biologije

svetovalka

eva.cernelc@gmail.com

15.

Čurković Peperko Dunja

učiteljica geografije in zgodovine

svetovalka

dunja.curkovic-peperko@guest.arnes.si

16.

Ćosić Ankica

snažilka

/

/

17.

Drofenik Anja

učiteljica matematike

svetovalka

anja.drofenik@guest.arnes.si

18.

Farčnik Darja

laborantka – kemija

/

darja.farcnik@gmail.com

19.

mag. Glažar Lea

učiteljica kemije

svetovalka

lea.glazar@guest.arnes.si

20.

Gornjak Lea

svetovalna delavka, učiteljica psihologije

mentorica

svetovalna@prvagim.si

21.

Gubenšek Bezgovšek Vesna

učiteljica slovenščine

svetnica

vesnagb@gmail.com

22.

Hindel Lilijana

učiteljica psihologije

mentorica

lilijana.hindel1@guest.arnes.si

23.

Hladnik Jurij

učitelj klarineta

/

jure.hladnik@gmail.com

24.

Hren Ivana

snažilka

/

/

25.

Ignjatović Žarko

učitelj kitare

svetnik

zarko.ignjatovic@guest.arnes.si

26.

mag. Jagarinec Tatjana

učiteljica biologije

svetnica

tatjana.jagarinc@guest.arnes.si

27.

Janković Kata

snažilka

/

/

28.

Jelen Bernarda

knjižničarka

mentorica

knjiznica@prvagim.si

29.

Jeromel Alenka

učiteljica angleščine

svetovalka

alenka.jeromel@guest.arnes.si

30.

Jug Bernarda

učiteljica športne vzgoje

svetovalka

bernardajug@gmail.com

31.

Kajič David

učitelj tube

/

pozavna@gmail.com

32.

Kirbiš Jernej

učitelj klavirja

/

kjernej90@gmail.com

33.

Kitanovska Katja

učitelj ruščine

/

kitanovska.katja@gmail.com

34.

Kocbek Kristijan

učitelj matematike

svetnik

kkocbek@gmail.com

35.

Kolarič Tamara

učiteljica zgodovine in geografije

mentorica

/

36.

Korošec Martina

snažilka

/

/

37.

Kosem Goran

učitelj fizike

mentor

gk8gk8@gmail.com

38.

Košir Uroš

učitelj tube

svetnik

kosiru@gmail.com

39.

Kožuh Anja

učitelj saksofona

/

anyakozuh@gmail.com

40.

Krč Urban

učitelj tolkal

/

urban.krc@gmail.com

41.

Krušnik Mateja

učiteljica športne vzgoje

mentorica

matejakrusnik@yahoo.com

42.

Kuhar Boštjan

učitelj športne vzgoje

/

kuhar1970@gmail.com

43.

Lavbič Ana

učiteljica slovenščine

mentorica

/

44.

Lebič Janko

hišnik

/

/

45.

Leskovšek Milena

učiteljica sociologije

svetovalka

/

46.

Lorenčak Andrejka

učiteljica nemščine in francoščine

svetovalka

andreja.lorencak@siol.net

47.

Magdalenc  Lindner Simona

učiteljica matematike in informatike

svetovalka

smagdalenc@gmail.com

48.

Marčič Darja

učiteljica nemščine in latinščine

mentorica

d.marcic.gim@gmail.com

49.

Marčič Nataša

učiteljica geografije

svetnica

natasa.marcic@gmail.com

50.

Marković Jasna

laborantka – biologija

/

jasna.markovic@guest.arnes.si

51.

Medvešek Maja

učiteljica športne vzgoje

svetovalka

majamaja.medvesek@gmail.com

52.

Milojević Vesna

učiteljica likovne umetnosti

mentorica

vesna.milojevic@siol.net

53.

Ocvirk Roman

učitelj fizike in laborant - fizika

/

roman.ocvirk@gmail.com

54.

mag. Orešič Šantavec Urška

učiteljica kompozicije in klavirja

svetnica

urska.oresic@gmail.com

55.

Orož Katja

učiteljica matematike

mentorica

/

56.

Ovčar Silvestar

pomočnik ravnatelja, učitelj fizike

mentor

silvestar.ovcar@guest.arnes.si

57.

Palčec Jure

učitelj čembala

/

jure.palcec@gmail.com

58.

Pantner Volfand Gea

učitelj viole

/

gea.pantner@gmail.com

59.

Pauman Sebastjan

učitelj zgodovine

mentor

sebastjan.pauman@gmail.com

60.

Pavšer Stropnik Klara

učiteljica slovenščine

svetovalka

klara.pavser.stropnik@gmail.com

61.

Petrak Zajc Jože

učitelj filozofije, poslovni sekretar

mentor

joze.petrak-zajc@guest.arnes.si

62.

Petrič Tanja

učiteljica nemščine

svetovalka

tanja.petric1@gmail.com

63.

Peunik Nataša

učiteljica španščine

svetovalka

natasapeunik@gmail.com

64.

Pintarič Marjetka

učiteljica angleščine

mentorica

marjetka_pintaric@hotmail.com

65.

Plevnik Žnidarec Mojca

učiteljica kemije

svetnica

mojca.plevnik-znidarec@guest.arnes.si

66.

Požun Pavlovič Adriana

učiteljica glasbe in zgodovine glasbe

mentorica

adrianapavlovic@gmail.com

67.

Prebičnik Sešel Alenka

učiteljica slovenščine

svetovalka

alenka.prebicnik-sesel@guest.arnes.si

68.

Presečnik Željka

snažilka

/

zeljkapresecnik@gmail.com

69.

mag. Prevolnik Turk Petra

učiteljica sociologije

/

petra.prevolnik@gmail.com

70.

Pristovšek Urška

učiteljica biologije

/

urskapristovsek@gmail.com

71.

Ranzinger Čater Katja

učiteljica nemščine

mentorica

katja.ranzinger-cater@guest.arnes.si

72.

Rebek Damjana

učiteljica angleščine

svetnica

damjana.rebek@guest.arnes.si

73.

Rems Pilko Metka

učiteljica angleščine

svetovalka

metka.rems@guest.arnes.si

74.

Robič Selič Irena

učiteljica slovenščine

mentorica

irenarobic@gmail.com

75.

Robida Juana

učiteljica slovenščine

svetovalka

juana.robida@guest.arnes.si

76.

Robida Nejc

učitelj slovenščine

/

nejc.robida@gmail.com

77.

mag. Robnik Alojz

učitelj matematike

svetnik

alojz.robnik@guest.arnes.si

78.

Rojnik Rom Blanka

učiteljica zgodovine

svetovalka

blanka.roj@gmail.com

79.

mag. Rozman Tatjana

učiteljica zgodovine in filozofije

svetovalka

/

80.

mag. Simoniti Janja

učiteljica kemije

svetovalka

samsoniti@gmail.com

81.

Stopar Urban

učitelj športne vzgoje

/

urbanstopar@yahoo.com

82.

dr. Šepetavc Anton

ravnatelj, učitelj slovenščine

svetnik

/

83.

Šikonija Ivana

učiteljica latinščine in angleščine

/

ivana.sikonija@gmail.com

84.

Škornik Polonca

učiteljica nemščine in španščine

svetnica

polona.skornik@guest.arnes.si

85.

Šmid Martina

učiteljica psihologije, svetovalna delavka

svetovalka

svetovalna@prvagim.si

86.

Toplak Andreja

laborantka - fizika

/

andrejka.toplak@gmail.com

87.

Toplak Kaja

učiteljica italijanščine

/

kaja.toplak85@gmail.com

88.

Topole Aljana

učiteljica športne vzgoje

svetovalka

aljana.topole@guest.arnes.si

89.

Tovornik Peter

učitelj glasbenega stavka in solfeggia

/

pero.splash@gmail.com

90.

Tratnik Špela

računovodkinja

/

racunovodstvo@prvagim.si

91.

Trojner Nina

učiteljica sociologije

mentorica

trojner.nina@gmail.com

92.

Tušek Tanja

učiteljica geografije

svetovalka

tanja.tusek@guest.arnes.si

93.

mag. Veber Tanja

učiteljica matematike

svetnica

tanja.veber@guest.arnes.si

94.

Veber David

učitelj solfeggia

/

veber.david@gmail.com

95.

Veronek Dušanka

učiteljica nemščine

svetnica

duska.veronek@gmail.com

96.

Vučko Ira

učiteljica matematike

/

ira.vucko@guest.arnes.si

97.

Zabukovšek Nataša

učiteljica fizike

svetnica

natasa.zabukovsek@guest.arnes.si

98.

Zalokar Anja

učiteljica glasbe

/

anja.zalokar@gmail.com

99.

Zdovc Uršula

učiteljica angleščine

mentorica

ursula_zdovc@t-2.net

100.

Zidar Kos Neli

učiteljica glasbe

/

neli.zkos@gmail.com

101.

Železnik Luka

učitelj flavte

/

luka.zeleznik@gmail.com

 

Dopolnjujeta učno obvezo:

 

 

Priimek in ime

Delovno mesto

Strokovni naziv

Zaposlen na šoli

El. naslov

1.

Rebeušek Lidija

učiteljica angleščine

svetnica

SEŠ Celje

lidija.rebeusek@guest.arnes.si

2.

Zdovc Matej

učitelj informatike

svetovalec

ŠHVU Celje

matej.zdovc@guest.arnes.si