#vstopivsvetkajuha Vpis na I. gimnazijo v Celju

STANJE PRIJAV IN VPISNI POSTOPEK

Spoštovani starši, dragi učenci in učenke,

v petek, 8. 4. 2022, do 16.00 bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo številčno stanje prijav učencev na srednje šole na spletni strani: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ 

Če vas zanima, kje približno se nahaja vaš sin ali hči, vas vabimo, da nas pokličete od ponedeljka, 11. 4. 2022, na 03 428 65 57. Prenosni rok, v katerem lahko učenci prenašajo prijave, bo trajal do 25. 4. 2022 do 14. ure.

 

PROGRAMI NA I. GIMNAZIJI V CELJU 2022/2023

– Splošna gimnazija: Splošna gimnazija (video)

NOVOST: Evrooddelek

– Klasična gimnazija: Klasična gimnazija (video)

– Športni oddelek: Športni oddelek gimnazije (video)

– Umetniška gimnazija, glasbena smer: Umetniška gimnazija – glasbena smer (video)

– Umetniška gimnazija, glasbena smer (vzporedno izobraževanje)

 

Znani bivši kajuhovci ti lahko pomagajo pri odločitvi (video)

 

UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Dodatna pogoja za vpis v Umetniško gimnazijo sta:

 1. Uspešno opravljen preizkus glasbene nadarjenosti

– Preizkusi bodo potekali 11., 12. in 21. marca 2022 (o natančnejših razporeditvah boste prijavljeni kandidati obveščeni pisno na dom).

Prijavnico za preizkus pošljite po klasični pošti (I. gimnazija v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje) ali po e-pošti (svetovalna@prvagim.si) najpozneje do 2. marca 2022. Za vsa vprašanja smo vam med zimskimi počitnicami na voljo na svetovalna@prvagim.si.

– Udeležite se lahko organiziranih priprav na sprejemni preizkus na GŠ Celje (za udeležbo je potrebna prijava na: pomocnicaravnatelja@gscelje.si).

2. Potrdilo o psihofizični sposobnosti za vpis

– Potrdilo potrebujete, če igrate pihala, trobila oziroma tolkala.

– Za predmet petje je potrebno zdravniško potrdilo specialista foniatra (otorinolaringologa).

– Za ostale inštrumente potrdila ne potrebujete.

Psihofizično sposobnost preverja pooblaščeni zdravnik v skladu s Strokovnimi navodili za izvajanje medicinskega poklicnega svetovanja v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine. Potrdilo o tem, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu, izda pooblaščeni zdravnik.

 

ŠPORTNI ODDELEK

Pogoja za vpis v športni oddelek sta:

1. Športni dosežek

Kandidati morate biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov.

Na šolo morate poslati:

potrdilo nacionalne panožne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih,

izjavo trenerja/-ke o sodelovanju s športnim/-o koordinatorjem/-ico.

2. Zdravniško potrdilo

Izda ga osebni zdravnik ali zdravnik specialist medicine dela in športa.

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora s kandidati bomo izdali Potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

Športno dokumentacijo pošljite po klasični pošti (I. gimnazija v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje) ali po e-pošti (svetovalna@prvagim.si) najpozneje do 2. marca 2022. Za vsa vprašanja smo vam med zimskimi počitnicami na voljo na svetovalna@prvagim.si.

PO INFORMATIVNEM DNEVU

Spoštovani starši, dragi osnovnošolci in osnovnošolke,

vemo, da je izbira srednje šole pomembna odločitev, ki zahteva temeljit premislek. Hvaležni smo, da ste se udeležili našega informativnega dneva. Vsebine, ki so potekale v živo preko videokonferenc, so s soboto končane. Določene ključne informacije o gimnazijskih programih smo za vas zbrali na strani letošnjega informativnega dneva. Vljudno vas vabimo k ogledu.

Kolikokrat ste že premlevali o naslednjem: gimnazija je zahtevna, gimnazija ni zahtevna. Gimnazija mora biti zahtevna, gimnazija ne sme biti zahtevna … Gimnazija naj bo izziv! Naši debaterji, ki se pogosto zavrtijo v sam vrh turnirjev na državni in mednarodni ravni, so vam pripravili kratko debato za trditev: Ta zbor verjame, da bi si morali gimnazijo vzeti kot izziv. Vljudno vas vabimo k poslušanju podcasta.

Priloženi dokumenti:

Pomembni datumi vpisnega postopka Predmetnik Omejitve vpisa v preteklih letih Prijava na preizkus glasbene nadarjenosti Prošnja za priznanje opravljene obveznosti za glasbenike Potrdilo nacionalne panožne športne zveze Izjava trenerja o sodelovanju š športnim koordinatorjem Prijavnica za vpis v srednjo šolo Izjava za prenos prijavnice
Dostopnost