Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Vloga za status perspektivnega in vrhunskega športnika

31.08.2017     MajaMedvešek

Obveščamo vse dijake, ki boste v šolskem letu 2017/2018 zaprosili za status športnika, da sta obrazec za vlogo in obrazec za osebni izobraževalni načrt dostopna na šolski spletni strani preko povezave http://www.prvagim.si/aktualni-dokumenti.html.

Poleg izpolnjenih obrazcev morate oddati tudi prošnjo z obrazložitvijo o obremenjenosti dijaka športnika s podpisom skrbnikov ter razrednika. Vlogo za status športnika oddajte razrednikom do 8. 9. 2017, osebni izobraževalni načrt pa do konca septembra. Pravila si oglejte v dokumentih na spletni strani.

Upoštevali bomo samo pravilno in popolno izpolnjene in pravočasno oddane vloge.