Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Utrinki z delavnic za osnovnošolce 2016/17

Z znanjem tujih jezikov smo spoznavali Kajuha in lovili pokemone

Na šoli nadaljujemo z delavnicami in predstavitvami za osnovnošolce. Prejšnji petek smo gostili 52 osnovnošolcev s celjskih in okoliških šol, ki so našo šolo dodobra spoznali s pomočjo znanja tujih jezikov. 

V angleščini so se namreč morali znati orientirati po šoli in najti pokestop, kjer so morali dokazati, da poznajo našo šolo. Na izžrebano vprašanje so morali znati odgovoriti v enem izmed štirih tujih jezkih, ki se jih pri nas dijaki učijo kot obvezni in kot drugi tuji jezik. Če so poznali pravilen odgovor, so prejeli pokemona.  

Kako jim je šlo? Glede na odziv so se odlično znašli na šoli, uolovili so vse pokemone, niso se pustili prestrašiti komisijam dijakov iz 4. d in 1. č, nekateri pa so bili tako zagnani, da so nabrali več pokemonov, kot je bilo treba.

Po tekmovanju smo za osnovnošolce pripravili še kratek kulturni program v Gimnazijki in jim podelili priznanja.

Dogajanje je spremljala tudi novinarska ekipa: Nika Gradišek (Kajuh Press): http://kajuh-press.splet.arnes.si/splosno/z-znanjem-do-pokemonov/ , Lara Bezgovšek (snapchat), Dejan Zvonar (fotoreporter), Tadej Počivavšek in Sebastjan Tkavc (Kajuh TV). 

 

Biološke delavnice: Izdelovanje mazila in balzama za ustnice

V decembru in januarju smo izvedli tri ponovitve osnovnošolskih delavnic z naslovom: Izdelovanje mazila in balzama za ustnice. Delavnic se je udeležilo 60 osnovnošolcev iz 7. , 8. in 9. razreda. Pri izvedbi delavnic so sodelovali naši dijaki, člani biološkega krožka. Osnovnošolci so samostojno izdelali enostavna naravna kozmetična preparata za lastno uporabo in spoznali pomen naravne kozmetike. Učenci so na koncu delavnic posebej pohvalili druženje z našimi dijaki in bili navdušeni, ker so lahko samostojno izdelali izdelek, ki so ga odnesli domov.

 

1. kemijska delavnica za osnovnošolce: Analiza živil

V sklopu naravoslovnih delavnic za osnovnošolce smo v mesecu novembru izvedli kemijsko delavnico Analiza živil. Zaradi velikega števila prijavljenih učencev (78) smo delavnico izvedli kar petkrat.

V uvodnem predavanju so učenci spoznali vpliv nitratov in pretirane rabe sladkorja na človekovo zdravje. V nadaljevanju so opravili še eksperimentalno-raziskovalni del. V vzorcih zelenjave so določali vsebnost nitratov z nitratnimi lističi, v vzorcih pijače pa vsebnost sladkorja z refraktometrom. Dobljene rezultate smo primerjali z dnevno priporočljivimi vnosi in jih kritično ovrednotili.

Kot vedno so nam tudi tokrat prijazno priskočili na pomoč dijaki kemijskega in biološkega krožka. Iskrena hvala vsem!

 

2. kemijska delavnica za osnovnošolce - Smo nevidni, a pomembni. Spoznajte nas. 

Po uspešno izpeljani prvi letošnji kemijski delavnici za osnovnošolce, ki smo jo morali zaradi velikega zanimanja ponoviti kar petkrat, smo kemiki v januarju pripravili še drugo delavnico. Tokrat smo se odločili za čisto »pravo« kemijo – pridobivanje plinov v laboratoriju. Približno petdeset osnovnošolcev iz I. OŠ, III. OŠ, OŠ Braslovče, OŠ Frana Kranjca Polule in OŠ Ljubečna je ob pomoči naših dijakov pridobivalo kisik, vodik, dušik in ogljikov dioksid ter spoznavalo dokazne reakcije teh pomembnih plinov. Na koncu smo skupaj naredili še nekaj zanimivih poskusov:

- s pomočjo Kippovega aparata smo pripravili milne mehurčke in jih prižgali;
- s tekočim dušikom smo ugasnili plamen, zamrznili cev in pripravili mogočno umetno meglo.

Kaj so na koncu zapisali naši obiskovalci?

 »Bilo mi je všeč, bilo je totalno noro, še posebej tekoči dušik. Vse mi je bilo všeč, navodila so bila jasna.«

»Kemijska delavnica mi je bila všeč. Nisem se mogel načuditi reakciji vodika z ognjem, tleče trske s kisikom … Bilo je zanimivo in zabavno. Užival sem in še kdaj bom prišel.«

»Delavnica mi je bila zelo všeč, saj se s pridobivanjem plinov pri pouku kemije še nisem seznanila in je bilo to zame novo. Pri poskusih so nam pomagali prijazni učenci z navodili, da nam ni bilo pretežko. Z veseljem smo vsi sodelovali pri različnih poskusih.«