Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Tekmovanje iz znanja geografije

11.12.2017     TamaraKolarič

Tema letošnjega geografskega tekmovanja je Trajnostni turizem za razvoj. Organizacija združenih narodov je leto 2017 razglasila za mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj, s čimer je želela poudariti pomen mednarodnega turizma in spodbuditi k razumevanju bogate dediščine civilizacij in raznolikosti kultur ter posledično h krepitvi svetovnega miru.

Vse dijake, od prvega do četrtega letnika, ki vas zanima geografija ali pa, kako lahko turizem prispeva h krepitvi sonaravnega razvoja na področju sociale, gospodarstva in okolja, vabimo, da svoje znanje preizkusite na šolskem tekmovanju, ki bo 16. januarja 2018. Priprave na tekmovanje potekajo individualno. Na tekmovanje se boste prijavili pri profesoricah geografije v tem in naslednjem tednu.

Vabljeni!

Literatura:

  1. Vovk Korže, Ana, Vrhovšek, Danijel (2007). Ekoremediacije v življenju ljudi. Geografski obzornik, letnik 54, številka 3/4, str. 4-7.

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-P3CUXNOK/?euapi=1&query=%27keywords%3dgeografski+obzornik%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=100

  1. Žnidarčič, Tanja (2008). Naravni rezervat Albufera. Geografski obzornik, letnik 55, številka 3, str. 17-24

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-VYRGTWKB/?euapi=1&query=%27keywords%3dgeografski+obzor%20nik%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=100

  1. Sajovic, Alenka, Vovk Korže, Ana (2009). Območja Nature 2000 kot razvojna priložnost v času gospodarske krize. Geografski obzornik, letnik 56, številka 4, str. 21-25.

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-JA6HZHXN/?euapi=1&query=%27keywords%3dgeografski+obzor%20nik%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=100&page=2

  1. Hribernik, Mojca, Bračič, Rajko. "Varstvo kraških jam." Geografski obzornik letnik 57. številka 3/4 (2010) str. 37-46.

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-L0NALMME/

  1. EU strategija za Jadransko in Jonsko območje, primer Slovenije  (film) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ka1CfYhWXDg&feature=youtu.be

  1. Okoljska marjetica (Ecolabel) – simbol za okolje https://www.lep-planet.si/2010/07/okoljska-marjetica-ecolabel-simbol-za-okolje/