Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Slovenski jezik - Cankarjevo priznanje

Tekmovalci za Cankarjevo priznanje berejo slovensko in svetovno literaturo, ki jo predpiše državna komisija. S pomočjo mentoric dijaki besedila vrednotijo, analizirajo in razlagajo, svoje znanje pa najprej pokažejo v decembru s pisanjem razlagalnega eseja na šolskem tekmovanju. Najuspešnejši dijaki zastopajo našo šolo še v januarju na regijskem tekmovanju in v marcu na državnem tekmovanju.

Cankarjevo tekmovanje bo v šol. letu 2018/19 povezano z Evropskim letom kulturne dediščine in Cankarjevim letom.

Tekmovanje v šol. letu 2018/19 ima naslov Dediščina identitete, predpisani besedili za obravnavo v 1. in 2. letniku sta Cankarjeva zbirka črtic Podobe iz sanj ter roman Polone Glavan Gverilci, tekmovalci 3. in 4. letnika pa bodo brali dela Ivana Cankarja Martin Kačur, Tujci, Knjiga za lahkomiselne ljudi in Krpanova kobila.

Dijake 1. in 2. letnika bo na tekmovanje za Cankarjevo priznanje pripravljala Ana Lavbič, tekmovalce 3. in 4. letnika pa Irena Robič Selič.

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje zahteva veliko truda, časa in tudi talenta, zato smo zelo veseli vsakega dobrega rezultata, še posebej pa smo ponosni na tiste, ki osvojijo zlato priznanje. V zadnjih letih ga je prejelo že 16 tekmovalcev:

          leta 2018:  Lara Gobec in Tina Vorina,

·         leta 2017: Lea Zahrastnik,

·         leta 2016: Tina Vrenko,  Tea Planko in Lea Zahrastnik,

·         leta 2015: Urh Ferlež,

·         leta 2014: Tina Vrenko in Ina Poteko,

·         leta 2011: Eva Medved in Ana Kisovar,

·         leta 2010: Gloria Kotnik, Veronika Šoster in Maruša Brežnik,

·         leta 2009: Gloria Kotnik in Špela Hribernik,

·         leta 2006: Anja Ivakič,

·         leta 2005: Dara Dobrijević. 

Tudi v prihodnjem šolskem letu si želimo čim več tekmovalcev, ki so jim branje, literatura in literarno ustvarjanje v veselje.