Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Slovenski jezik

Cankarjevo tekmovanje

Dijake naše šole spodbujamo, da sodelujejo v pripravah na tekmovanje za Cankarjevo priznanje, ki ga zanje organiziramo vsako leto. 

Tekmovalci berejo slovensko in svetovno literaturo, ki jo predpiše državna komisija tekmovanja za Cankarjevo priznanje. S pomočjo mentoric dijaki besedila vrednotijo, analizirajo in razlagajo, svoje znanje pa najprej pokažejo v decembru s pisanjem razlagalnega eseja na šolskem tekmovanju. Najuspešnejši dijaki zastopajo našo šolo še v januarju na regijskem tekmovanju in v marcu na državnem tekmovanju.

V šolskem letu 2016/17 je državna komisija za prevladujočo književno zvrst tekmovanja določila dramatiko, osrednja tema tekmovanja pa bo potekala pod naslovom Na odru domišljije in resničnosti.

Dijaki 1. in 2. letnika bodo pod mentorstvom profesorice Ane Lavbič obravnavali drami Toneta Partljiča Ščuke pa ni in O ne, ščuke pa ne ter dramo Williama Shakespeara Beneški trgovec. Tekmovalci 3. in 4. letnika pa bodo pod vodstvom profesorice Irene Robič Selič brali besedili Gregorja Strniše Samorog in Draga Jančarja Klementov padec.

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje zahteva veliko truda, časa in tudi talenta, zato smo zelo veseli vsakega dobrega rezultata, še posebej pa smo ponosni na tiste, ki osvojijo zlato priznanje. V zadnjih letih ga je prejelo že 15 tekmovalcev:

  • leta 216: Tina Vrenko,  Tea Planko in Lea Zahrastnik,
  • leta 2015: Urh Ferlež,
  • leta 2014: Tina Vrenko in Ina Poteko,
  • leta 2011: Eva Medved in Ana Kisovar,
  • leta 2010: Gloria Kotnik, Veronika Šoster in Maruša Brežnik,
  • leta 2009: Gloria Kotnik in Špela Hribernik,
  • leta 2006: Anja Ivakič,
  • leta 2005: Dara Dobrijević.

 

Tudi v prihodnjem šolskem letu si želimo čim več tekmovalcev, ki so jim branje, literatura in literarno ustvarjanje v veselje.