Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Priprave in roki za popravne in predmetne izpite

19.06.2018     MojcaAlif

Šolsko leto se je prevesilo v svoj zaključni del. Dijaki so bili letos pridni in uspešni. Tako je popravnih in predmetnih izpitov malo. Za tiste, ki še niso uspešno opravili svojih obveznosti pri posameznih predmetih, bomo tudi letos organizirali priprave na izpite. S pripravami začnemo v sredo, 20. junija. O terminih priprav bodo dijake obvestili posamezni profesorji.

Roki izpitov so že objavljeni med aktualnimi dokumenti (http://www.prvagim.si/aktualni-dokumenti.html).