Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Pouk in OIV dejavnosti v času mature

28.05.2017     MojcaAlif

V soboto, 27. maja, se začne strnjen del letošnje spomladanske mature. Zato bo pouk v teh dneh nekoliko spremenjen.

V ponedeljek, 29. maja, se pouk za 1., 2. in 3. letnik začne ob 11.00 in traja do 16.10 (6 šolskih ur).

V torek, 30. maja, imajo dijaki 1. letnika dopoldne ogled Celja (OIV) po časovnem razporedu, dijaki 2. letnika ob 10.00 ogled filma v kinu Metropol, dijaki 3. letnika pa ob 10.00 ogled filma Ukradeni otroci in pogovor o filmu v Gimnazijki. Vsi letniki imajo po OIV dejavnostih 3 šolske ure  pouka. Začetek pouka je ob 13.10.

V sredo, 31. maja, imajo dijaki 2. letnika ob 10.30 v Gimnazijki predstavitev delovanja Policijske uprave Celje. Dijaki 3. letnika, ki se pripravljajo na maturo iz kemije, imajo ta dan celodnevno strokovno ekskurzijo v Idrijo. Pouk za 1., 2. in 3. letnik se ta dan začne ob 13.00. Dijaki 2. letnika imajo prve tri ure po urniku, ostali šest šolskih ur.

Vse tri dni, ko je pouk popoldne, 0. in 7. ura odpadeta. Urnik zvonjenja je objavljen na šolski spletni strani v rubliki Aktualni dokumenti. Malica bo te tri dni samo hladna.

Ostale dni potekata matura in pouk sočasno v dopoldanskem času.