Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Potek pouka v petek, 4. maja

27.04.2018     MojcaAlif

V petek, 4. maja, se s pisanjem prve izpitne pole iz slovenščine začne spomladanski del mature. Zato bo ta dan potek pouka spremenjen.

1. Dijaki 2. letnika (2. a, 2. b, 2. c, 2. č in 2. g) imajo celodnevno ekskurzijo na Primorsko.

2. Dijaki 2. e in 3. e gredo na ekskurzijo v Istro.

3. Dijaki 3. letnika si bodo ob 9. uri v kinu Metropol ogledali film Ustava Republike Hrvaške.

4. Pouk za 1. in 3. letnik se začne ob 11.30. Dijaki prvega letnika bodo imeli 6 ur pouka (od 1. do vključno 6. šolske ure, 0. ure ne bo), dijaki tretjega letnika pa 3 ure (od 1. do vključno 3. šolske ure). Dijaki 3. f in 3. g popoldne nimajo pouka.

Urnik zvonjenja je objavljen na šolski spletni strani (Aktualni dokumenti) in na oglasni deski pri dežurnem dijaku.

Podrobnejše informacije bodo dijaki dobili pri pouku.