Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

I. gimnazija znova odlična na maturi – 20 zlatih

11.07.2017     DušankaVeronek

I. gimnazija znova odlična na maturi – 20 zlatih

Znani so rezultati spomladanskega roka mature. Na I. gimnaziji v Celju jo je prvič in v celoti opravljalo 207 dijakov, uspešnih jih je bilo 201 ali 97,1% (na nivoju cele države je maturo uspešno opravilo 93,45 % kandidatov). Dijaki so v povprečju dosegli  21,33 točk (slovensko povprečje 20,10). Zlatih je bilo 20, torej 9,7 % od vseh naših maturantov, kar je na nivoju  prejšnjih let in dosedanjih zmeraj nadpovprečnih rezultatov na maturi. V Sloveniji je bilo zlatih maturantov 260, naših med njimi je torej 7,7 %.

Zlati maturanti so (s številom točk):

Kaja Gajšek (30), Yoshinaka Jošt Gerl (31), Domen Goste (31), Anže Grubelnik (31), Tina Hohnjec (31), Lea Hostnik (30),  Miha Jug (30), Timotej Kadilnik (31), Tajda Kitak (30), Tjaša Kolman (30), Matija Lovšin (31), Ivana Mazzoni (30), Nik Nadvežnik (31), Tadej Počivavšek (32), Breda Polak (32),  Sebastijan Rajšter (30), Hana Skale Mastnak (31), Maša Smajila (33), Timen Stepišnik Perdih (30) in Matija Teršek (31).

Ker jih je še kar nekaj, ki imajo 29 točk, po roku za ugovore morda dobimo še kakšnega zlatega.  

Povprečje (21,3 točk in 97,1 %) velja za šolo kot celoto, ki pa je – to je pri interpretaciji maturitetnih rezultatov treba poudariti – programsko ena najbolj raznolikih slovenskih gimnazij. Poleg splošne gimnazije imamo na I. gimnaziji v Celju še tri specifične programe: klasično in umetniško (glasbeno) gimnazijo in športne oddelke. Zlasti glasbeniki in športniki so nadpovprečno obremenjeni, matura pa je za vse enaka. Glasbeniki so vsi uspešno opravili maturo, nekaterim športnikom pa je bolj ali manj spodletelo. Po jesenskem roku bo gotovo bolje. Lani smo bili na maturi kot šola po jesenskem roku 100 %.

Vsem maturantom za opravljeno maturo iskreno čestitamo!

dr. Anton Šepetavc, predsednik ŠMK, ravnatelj I. gimnazije v Celju

Alenka Jeromel, prof., tajnica ŠMK