Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Govorilne ure

TEDENSKE GOVORILNE URE V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

Poleg tedenskih (dopoldanskih) govorilnih ur organiziramo še popoldanske skupne govorilne ure vseh zaposlenih, praviloma vsak 1. ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00.

 

 

 

Profesor/–ica

razrednik

dan

od – do

1. 

Alif Mojca

 

petek

8.50 – 9.35

2. 

Arnuš Uroš

4. č

ponedeljek

9.40 – 10.25

3. 

Benčina Janko

3. f

ponedeljek

8.50 – 9.35

4. 

Bevc Andreja

1. g

četrtek

11.25 – 12.10

5. 

Blake Alenka

 

četrtek

10.30 – 11.15

6. 

Časl Darinka

4. g

četrtek

9.40 – 10.25

7. 

Černelč Eva

 

torek

12.45 – 13.30

8. 

Čurković Peperko Dunja

4. c

četrtek

9.40 – 10.25

9. 

Drofenik Anja

 

četrtek

9.40 – 10.25

10. 

Glažar Lea

4. h

četrtek

9.40 – 10.25

11. 

Gornjak Lea

 

ponedeljek

8.50 – 9.35

12. 

Gubenšek Bezgovšek Vesna

 

petek

9.40 – 10.25

13. 

Hindel Lilijana

 

sreda

10.30 – 11.15

14. 

Jagarinec Tatjana

 

petek

8.50 – 9.35

15. 

Jeromel Alenka

 

sreda

8.00 – 8.45

(tudi za maturo)

16. 

Jug Bernarda

 

sreda

8.50 – 9.35

17. 

Kitanovska Katja

 

četrtek

12.10 – 12.55

18. 

Kolarič Tamara

2. b

četrtek

9.40 – 10.25

19. 

Kocbek Kristijan

 

ponedeljek

10.30 – 11.15

20. 

Kosem Goran

 

četrtek

11.20 – 12.05

21. 

Krušnik Mateja

2. g

sreda

8.50 – 9.35

22. 

Kuhar Boštjan

 

torek

10.20 – 11.05

23. 

Lavbič Ana

1. č

sreda

9.40 – 10.25

24. 

Leskovšek Milena

 

torek

8.50 – 9.35

25. 

Lorenčak Andrejka

4. a

sreda

11.55 – 12.40

26. 

Magdalenc Lindner Simona

 

četrtek

10.30 – 11.15

27. 

Marčič Nataša

2. a

ponedeljek

10.30 – 11.05

28. 

Medvešek Maja

2. f

četrtek

9.40 – 10.25

29. 

Milojević Vesna

1. a

sreda

12.50 – 13.20

30. 

Ocvirk Roman

4. e

ponedeljek

11.55 – 12.40

31. 

Ovčar Silvestar

 

torek

8.00 – 8.45

32. 

Orož Katja

2. d

četrtek

9.40 – 10.25

33. 

Pauman Sebastjan

3. g

četrtek

11.20 – 12.05

34. 

Pavšer Stropnik Klara

 

ponedeljek

10.30 – 11.15

35. 

Petrak Zajc Jože

 

četrtek

13.00 – 13.45

36. 

Petrič Tanja

3. d

sreda

11.55 – 12.40

37. 

Peunik Nataša

 

sreda

11.55 – 12.40

38. 

Pintarič Marjetka

2. c

sreda

8.50 – 9.35

39. 

Plevnik Žnidarec Mojca

3. č

ponedeljek

8.50 – 9.35

40. 

Požun Pavlovič Adriana

 

ponedeljek

11.15 – 11.50

41. 

Prebičnik Sešel Alenka

 

sreda

10.30 – 11.15

42. 

Prevolnik Turk Petra

 

ponedeljek

8.50 – 9.35

43. 

Ranzinger Čater Katja

 

ponedeljek

9.40 – 10.25

44. 

Rebek Damjana

4. b

torek

8.50 – 9.35

45. 

Rems Pilko Metka

1. c

četrtek

8.50 – 9.35

46. 

Robič Selič Irena

2. e

sreda

8.00 – 8.45

47. 

Robida Juana

3. c

ponedeljek

10.30 – 11.15

48. 

Robida Nejc

 

četrtek

8.00 – 8.45

49. 

Robnik Alojz

 

sreda

8.50 – 9.35

50. 

Rojnik Rom Blanka

3. b

sreda

10.30 – 11.15

51. 

Rozman Tatjana

4. d

ponedeljek

10.30 – 11.05

52. 

Simoniti Janja

3. e

torek

9.40 – 10.25

53. 

Stopar Urban

4. f

petek

8.50 – 9.35

54. 

Šikonija Ivana

1. e

petek

8.50 – 9.35

55. 

Škornik Polonca

1. f

petek

8.00 – 8.45

56. 

Šmid Martina

 

ponedeljek

11.55 – 12.40

57. 

Topole Aljana

 

četrtek

8.45 – 9.30

58. 

Tušek Tanja

2. č

četrtek

11.20 – 12.05

59. 

Veber Tanja

 

torek

11.20 – 11.55

60. 

Veronek Dušanka

3. a

ponedeljek

10.30 – 11.15

61. 

Vučko Ira

1. d

torek

10.30 – 11.15

62. 

Zabukovšek Nataša

 

petek

8.50 – 9.35

63.

Zalokar Anja   - -

64. 

Zdovc Uršula

1. b

sreda

11.55 – 12.40

 

 

Profesorji, ki dopolnjujejo učno obvezo:

1. 

Krajšek Saša

 

torek

8.00 - 8.50

2. 

Rebeušek Lidija

 

ponedeljek

10.30 - 11.05

3. 

Zdovc Matej

 

ponedeljek

11.20 – 11.50

 

 

GOVORILNE URE ZA STROKOVNE PREDMETE (V GŠ CELJE):

Beovič David:

Glavnik Hribaršek Maja:

Tovornik Peter:

Veber David:

 

ŠOLSKE SLUŽBE

Svetovalna služba:    vsak dan od 9.00 do 12.00

Tajništvo:                  vsak dan od 10.00 do 12.00

Knjižnica:                  vsak dan od 7.30 do 14.30

Urejanje malice (prof. Anja Drofenik, v kabinetu za svetovalno delo):   vsak dan od 11.00 do 11.20

 

 

DODATNE URE ZA DIJAKE ŠPORTNIH ODDELKOV; ŠOLSKO LETO 2016/17

PREDMET

RAZRED

PROFESOR

DAN

URA

SLO

1. f

(1 ura) Pavšer Stropnik

PO DOGOVORU

 

SLO

2. f

(1 ura) Robida N

PETEK

7. URA

SLO

3. f

(1 ura) Časl

ČETRTEK

0. URA

SLO

4. f

(1 ura) Robič Selič

SREDA

7. URA

MAT

1. f

(1 ura) Veber

PETEK

7. URA

MAT

2. f

(1 ura) Drofenik

TOREK

6. URA

MAT

3. f

(1 ura) Orož

PO DOGOVORU

 

MAT

4. f

(1 ura) Magdalenc Lindner

PETEK

7. URA

ANG

1. f

(1 ura) Rebek

PO DOGOVORU

 

ANG

2. f

(1 ura) Pintarič

TOREK

6. URA

ANG

3. f

(1 ura) Jeromel

PONEDELJEK

8. URA

ANG

4. f

(1 ura) Rems Pilko

TOREK

0. URA

NEM

1. f

(0,5 ure) Škornik

ČETRTEK

0. URA

NEM

2. f

(0,5 ure) Petrič

TOREK

7. URA

NEM

3. f

(0,5 ure) Škornik

ČETRTEK

0. URA

NEM

4. f

(0,5 ure) Blake

ČETRTEK

4. URA

ŠPA

1. f

(0,5 ure) Peunik

PONEDELJEK

7. URA

ŠPA

4. f

(0,5 ure) Peunik

PONEDELJEK

7. URA

ZGO

1. f

(0,5 ure) Rozman

PETEK

7. URA

ZGO

2. f

(0,5 ure) Rojnik Rom

TOREK

6. URA

ZGO

3. f

(0,5 ure) Pauman

SREDA

8. URA

ZGO

4. f

(0,5 ure) Rozman

TOREK

7. URA

GEO

1. f

(0,5 ure) Marčič

PONEDELJEK

0. URA

GEO

2. f

(0,5 ure) Marčič

PONEDELJEK

0. URA

GEO

3. f

(0,5 ure) Tušek

ČETRTEK

7. URA

BIO

1. f

(0,5 ure) Arnuš

PONEDELJEK

7. URA

BIO

2. f

(0,5 ure) Arnuš

PONEDELJEK

8. URA

BIO

3. f

(0,5 ure) Arnuš

PONEDELJEK

7. URA

KEM

1. f

(0,5 ure) Simoniti

PONEDELJEK

6. URA

KEM

2. f

(0,5 ure) Simoniti

SREDA

8. URA

KEM

3. f

(0,5 ure) Glažar

TOREK

8. URA

FIZ

1. f

(0,5 ure) Kosem

SREDA

7. URA

FIZ

2. f

(0,5 ure) Ovčar

TOREK

7. URA

FIZ

3. f

(0,5 ure) Ocvirk

SREDA

8. URA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. D – INDIVIDUALNE URE ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

PREDMET

PROFESOR

DAN

URA

SLO

(0,5) Lavbič

PETEK

4. URA

MAT

(0,5) Vučko

PETEK

7. URA

ANG

(0,5) Pintarič

TOREK

0. URA

NEM

(0,5) Petrič

SREDA

0. URA

FIZ

(0,5) Kosem

TOREK

8. URA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. G – INDIVIDUALNE URE ZA ŠOLSKO LETO 2016/17

PREDMET

PROFESOR

DAN

URA

SLO

(0,5) Časl

SREDA

0. URA

MAT

(0,5) Vučko

PONEDELJEK

0. URA

ANG

(0,5) Zdovc

PETEK

7. URA

NEM

(0,5) Blake

ČETRTEK

4. URA

FIZ

(0,5) Ovčar

ČETRTEK

7. URA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. G spl. – INDIVIDUALNE URE ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

PREDMET

PROFESOR

DAN

URA

SLO

(0,5) Prebičnik Sešel

ČETRTEK

4. URA

MAT

(0,5) Veber

TOREK

8. URA

ANG

(0,5) Blake

ČETRTEK

4. URA

NEM

(0,5) Ranzinger Čater

TOREK

4. URA

FIZ

(0,5) Kosem

PONEDELJEK

8. URA