Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Gledališka skupina Kajuhovi klasiki

Gledališka skupina Kajuhovi klasiki je nastala kot »stranski produkt« vseslovenskega srečanja klasičnih gimnazij konec novembra 2014, na katerem je vsaka gimnazija udeleženka uprizorila eno dejanje komedije Dvojčka rimskega komediografa Plavta. Nam je pripadlo 5. dejanje, ki je v igri najdaljše, zato smo se z dijaki po srečanju odločili, da igro uprizorimo v celoti. Premierna uprizoritev je bila na Kulturnem maratonu 11. februarja. Na pobudo gospoda Beškovnika smo se prijavili na Vizije, tekmovanje gledaliških skupin. Drugo uprizoritev smo pripravili za starše in sorodnike. Igro si je takrat ogledal tudi selektor Vizij in jo uvrstil na regijski izbor, na katerem so dijaki v dvorani Celjskega doma igro uprizorili še tretjič. Menim, da je bila uprizoritev Plavtove komedije Dvojčka za vse zanimiva izkušnja. Dijaki so bogatejši za nekaj odrskih spoznanj. Besedila nismo prirejali, zato zagotovo vsaj nekoliko odstre pogled v vsakdan rimskega slehernika. Plavt je mojster burke, ki jo pričara tudi z rabo sočnega besedišča, zato smo se na vajah marsikdaj od srca nasmejali.

Za Kajuhove klasike je bila uprizoritev Dvojčkov sicer največji projekt, a skupina je aktivna ves čas. Pripravila je namreč vrsto krajših, priložnostnih nastopov in dramatizacij. Tako redno sodeluje na šolskem Kulturnem maratonu, se predstavi bodočim dijakom klasikom na informativnih dnevih in zastopa klasike I. gimnazije v Celju na srečanju dijakov, učiteljev in ravnateljev klasičnih gimnazij. V novembru 2017 smo tako skupaj s klasiki ostalih klasičnih gimnazij na Gimnaziji Poljane uprizorili Sofoklejevega Kralja Ojdipa. Saša Jovanović, Ema Kovačec Gračner, Miha Rušnik, Tilen Teržan in Miha Vehovar so nastopili v 4. dejanju in sklepnem prizoru.

Ivana Šikonija, prof., mentorica