Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Francoščina

Znanje francoskega jezika omogoča sporazumevanje z več kot 270 milijoni ljudi, ki govorijo ta jezik. Francoščina je jezik diplomacije, znanje tega jezika odpira vrata sedežev pomembnih evropskih inštitucij v Bruslju in Strasbourgu in pomaga pri mednarodni izmenjavi. Vstop v frankofonski svet dijakom razsvetli obzorje znanja in poznavanja lepote jezika, jih popelje v svet bogate francoske književnosti, ki jo lahko občudujejo v originalu, hkrati pa dijaki uživajo ob poslušanju in petju znanih francoskih šansonov.

Francoščino kot drugi tuji jezik izberejo dijaki splošne, klasične, umetniške gimnazije in dijaki športnega oddelka. Francoščino se učijo štiri leta, pouk jezika poteka vsa štiri leta trikrat na teden. Maturanti, ki so izbrali francoščino za maturitetni predmet, v četrtem letniku poglabljajo znanje v okviru dodatnih ur, ki so namenjene pripravi na maturo. Francoščino lahko maturanti opravljajo na osnovni ali višji ravni.

Obstaja tudi možnost učenja francoščine kot tretjega tujega jezika. Dijaki se jezika učijo dve leti po dve uri na teden. V okviru tega programa pridobijo le osnovno znanje francoščine in zato ne morejo izbrati francoščine na maturi.

Tisti, ki imajo radi gledališče in radi nastopajo, lahko sodelujejo v francoskem krožku, kjer lahko igrajo gledališke vloge v originalu, pilijo izgovorjavo in mogoče celo sodelujejo s francoskim režiserjem. Vsako leto v krožku pripravimo nastop za Frankofonski dan v Celju, ko se na odrskih deskah predstavijo dijaki iz vse Slovenije. 

Dijaki, ki jih francoščina še posebej zanima, se lahko v četrtem letniku pomerijo v znanju jezika na državnem tekmovanju in lahko osvojijo bronasto, srebrno ali zlato priznanje. V preteklih letih se lahko pohvalimo s številnimi priznanji in z državnimi prvaki. V zadnjih petnajstih letih smo osvojili 24 zlatih priznanj, od tega so bili trije dijaki državni prvaki (Marko Drobne, Nuška Drašček, Mateja Hrušovar), štirje drugouvrščeni (Katarina Klajn, Aleksandra Franc, Kaja Androjna, Marjetka Pintarič), 18 dijakov pa je osvojilo srebrna in bronasta priznanja.

Vsako leto imajo dijaki možnost tekmovati za francosko bralno značko, tako ob prebiranju francoskih knjig bogatijo svoje znanje. Ob tem organiziramo vsaj eno ekskurzijo v Francijo, ta je namenjena predvsem tistim, ki se učijo francoščino. Dijaki lahko tako občudujejo znamenitosti Pariza ali lepote Provanse, širijo znanje jezika in svoje kulturno obzorje. V sodelovanju s Francoskim inštitutom v Sloveniji pripravljamo literarne delavnice, ki dijakom omogočajo srečanja s francoskimi pesniki in pisatelji. V šolskem letu 2015/2016 sta nas obiskala pisatelj Bernard Friot in pesnik Pierre Soletti, ki nas je obiskal že drugič. Za to, da se dijaki pri pouku francoščine sporazumevajo tudi z naravnim govorcem, že dve leti skrbi francoska lektorica Mary Ellen Ramasimanana Virtič.

Dodati je treba, da imajo vsi dijaki možnost pridobiti uradno diplomo DELF, ki jo lahko priložijo prošnji za vpis na francosko univerzo ali za delovno mesto, saj velja kot potrdilo o znanju francoščine, ki ga izdaja francosko Ministrstvo za šolstvo, in je odlična naložba za prihodnost.

Z dobrodošlico »Bonjour et bienvenue!« prijazno pozdravljamo vse bodoče dijake in vabimo v »francoske oddelke«! Med mnogimi razlogi, zakaj je znanje francoskega jezika koristno in pomembno, boste zagotovo tudi vi našli svojega.