Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Ekskurzija v Idrijo za dijake 3. letnika, ki poglabljajo kemijo

23.06.2017     LeaGlažar

Dijaki 3. letnika, ki se pripravljajo na maturo iz kemije in profesorice kemije, smo se 31. maja odpravili na strokovno ekskurzijo v Idrijo.

Idrija leži v Zahodnem Predalpskem hribovju, na drugem najbogatejšem najdišču živosrebrove rude na našem planetu. Od 30. junija 2012 je Idrija vpisana na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine.

Obiskali smo rudnik živega srebra. Rudnik je bil drugi največji proizvajalec te rude na svetu (prvi je španski Rudnik Almadén) in ima petstoletno tradicijo. Spustili smo se v Antonijev rov. To je del rudnika, ki je v opuščanju, preurejen v muzej in odprt za dostop. Spoznali smo težko delo rudarjev, videli dragoceno cinabaritno rudo, kapljice živega srebra in si ogledali edinstveno podzemno kapelo.

Ogled smo nadaljevali v obnovljeni Topilnici Hg s predstavitvijo zgodovine idrijskega žgalništva in izjemnega pomena živega srebra. V prvem delu razstave smo se s pomočjo eksperimentov, animacij, videofilmov in naprav, ki delujejo na osnovi živega srebra, seznanili s pomenom edinstvene tekoče kovine, ki je spreminjala svet, ter njeno vsestransko uporabnostjo od prazgodovinskih časov pa vse do danes.
V drugem delu razstave, kjer je prikazan razvoj žgalnih peči skozi stoletja, smo spoznali zgodovino in pomen idrijskega žgalništva. Po ogledu razstave smo se z dvigalom povzpeli na najvišji nivo ohranjene klasirnice ‒ na končno postajo tovorne žičnice ‒ in podoživeli pot rude od izkopa do topilnice, ob sejalnih in transportnih napravah do rotacijske peči.

Za konec smo obiskali še Mestni muzej na gradu Gewerkenegg. V prenovljenem grajskem kompleksu iz 16. stoletja sta na ogled  dve stalni razstavi in sicer:
- razstava Pet stoletij rudnika živega srebra in mesta Idrija, ki ponuja zgodovinski in tehnološki prikaz rudarjenja, sledi razvoju mesta in spremlja življenja ljudi, povezanih z rudnikom in
- razstava Idrijska čipka. Idrijske žene so se domače obrti množično oprijele. Čeprav so bile za svoje delo razmeroma slabo plačane, jim je klekljanje prinašalo stalen vir dodatnega zaslužka. Idrijske čipke danes predstavljajo izziv priznanim modnim oblikovalcem, umetnikom in drugim ustvarjalcem. 

Na ekskurziji smo uživali, spoznali mesto Idrija in pridobili nova znanja.