Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Dijaška skupnost

 

Na volitvah, ki so bile 27. septembra 2018, je bil za predsednika Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju izvoljen Timotej Klinc, dijak 3. e-razreda. Na prvi redni seji z novim vodstvom je bil za podpredsednika izbran Valentin Šeško (3. f), za tajnico smo izbrali Jernejo Starič (4. c).


Svet DS I. gimnazije v Celju sestavljajo predstavniki posameznih letnikov. Predstavniki posameznega letnika so: 
 

1. letnik –  Tori Šporar (1. f)

2. letnik – Špela Bošnjak (2. g)

3. letnik – Nives Kolenc (3. a)

4. letnik – Lea Zahrastnik (4. č)

 

Predstavniki dijakov naše gimnazije si prizadevamo za čim uspešnejše delovanje dijaške skupnosti, za sodelovanje med dijaki ter za učinkovito in takojšnje reševanje morebitnih problemov.

Letošnja predstavnika dijakov v Svetu šole sta Lea Zahrastnik (4. č) in Urban Cilenšek (4. c).

Mentorja Dijaške skupnosti sta profesorja Andreja Lorenčak in Urban Stopar.

Volitve v organe dijaške skupnosti izvedemo na začetku vsakega šolskega leta, ko predsedstvo dijaške skupnosti pripravi letni delovni načrt, v katerem opredeli prednostne naloge in cilje aktualnega šolskega leta.

Delovanje Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju določa Statut Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju.

 

Statut Dijaške skupnosti