Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Dijaška skupnost

Vodstvo Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju

Po šolskih volitvah, ki so bile 23. septembra 2016, je bil za predsednika Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju izvoljen Tim Krhlanko, dijak 3. f-razreda. Na prvi redni seji z novim vodstvom je bila za podpredsednico izbrana Eva Peserl (4. b), za tajnico smo izbrali Niko Banovšek (3. č).

Predstavniki dijakov naše gimnazije si prizadevamo za čim uspešnejše delovanje dijaške skupnosti, za sodelovanje med dijaki ter za učinkovito in takojšnje reševanje morebitnih problemov.

Parlament Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju sestavljajo vsi predsedniki oddelčnih skupnosti.

Svet Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju sestavljajo štirje člani. V letošnjem šolskem letu posamezne letnike zastopajo:

1. letnik – Timotej Klinc (1. e)

2. letnik – Eva Jeran (2. č) in Katja Grobelnik (2. e)

3. letnik – Ema Petavar (3. b)

4. letnik – Tim Gaberšek (4. g)

 

Letošnja predstavnika dijakov v Svetu šole sta Urh Ferlež (4. e) in Blaž Šoba (4. d).

Mentorja Dijaške skupnosti sta profesorja Andreja Lorenčak in Urban Stopar.

Volitve v organe dijaške skupnosti se izvedejo na začetku vsakega šolskega leta, ko predsedstvo dijaške skupnosti pripravi letni delovni načrt, v katerem opredeli prednostne naloge in cilje aktualnega šolskega leta.

Delovanje Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju določa Statut Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju.

Statut Dijaške skupnosti